12iun. 2017

varianta consultativa GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura “Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploatatiilor agricole” codul masurii – /DI :M5/2A SUBMASURA 19.2 « Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala » ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA « PARANG » Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul […]

12iun. 2017

varianta consultativa GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura “Infiintarea si dezvoltarea formelor asociative” codul masurii – Masura /DI :M4/1A SUBMASURA 19.2 « Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala » ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA « PARANG » Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European […]

16mai 2017

varianta consultativa GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura “Dezvoltarea infrastructurii sociale” codul masurii – Masura /DI : M1/6B SUBMASURA 19.2 « Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala » ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA « PARANG » Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol […]

17mart. 2017

CAIET DE SARCINI SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA CRITERIU DE ADJUDECARE: Preţul cel mai scăzut. întocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea 98/2016 si HG 395/2016 cu completările si modificările ulterioare aprobate. Cod CPV 79342200-5 Prezentul caiet de sarcini face parte integrata din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora […]

17mart. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE:Raport calitate-pret. CAIET DE SARCINI Servicii de tipărire şi furnizare materialele de animare, promotionale, articole vestimentare si cele pentru asigurarea transparentei alocării Fondurilor Europene Acordate României în cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4, Caietul de sarcini face […]

15feb. 2017

Prezentul caiet de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire a contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmeşte propunerea tehnică şi financiară de către potenţialii ofertanţi. Pentru ca în etapa de evaluare să se respecte principiul tratamentului egal, ofertanţii trebuie să respecte cerinţele din prezentul caiet de sarcini, astfel […]

25ian. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE:Preţul cel mai scăzut. CAIET DE SARCINI Caietul de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire a contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmeşte propunerea tehnică şi financiară de către potenţialii ofertanţi. Pentru ca în etapa de evaluare să se respecte principiul tratamentului egal, ofertanţii trebuie să […]

25ian. 2017

SOLICITARE DE OFERTA: CRITERIU UTILIZAT: RAPORT CALITATE PREŢ. CAIET DE SARCINI Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru acordarea contractului de achizitie privind furnizarea unui autoturism de teren cu tractiune 4×4. Produsul trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in specificatiile tehnice care reprezinta cerinte minime obligatorii si care fac parte integrata din acest caiet de sarcini. […]

06ian. 2017

Nr. înregistrare: 15/06.01.2017 Anunţ de angajare Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER: Responsabil IT – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi. Cerinţele posturilor sunt în conformitate […]