25ian. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE:Preţul cel mai scăzut. CAIET DE SARCINI Caietul de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire a contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmeşte propunerea tehnică şi financiară de către potenţialii ofertanţi. Pentru ca în etapa de evaluare să se respecte principiul tratamentului egal, ofertanţii trebuie să […]

25ian. 2017

SOLICITARE DE OFERTA: CRITERIU UTILIZAT: RAPORT CALITATE PREŢ. CAIET DE SARCINI Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru acordarea contractului de achizitie privind furnizarea unui autoturism de teren cu tractiune 4×4. Produsul trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in specificatiile tehnice care reprezinta cerinte minime obligatorii si care fac parte integrata din acest caiet de sarcini. […]

06ian. 2017

Nr. înregistrare: 15/06.01.2017 Anunţ de angajare Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER: Responsabil IT – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi. Cerinţele posturilor sunt în conformitate […]

27dec. 2016

Nr.crt. Obiectul achiziţiei Capitol bugetar Tip de cheltuială Cod CPV Valoare estimată lei / euro Procedura aplicată Data estimată pentru începerea procedurii Data estimată pentru finalizarea procedurii 1 Achiziţie servicii audit financiar extern (3 ani) Capitolul II Eligibilă 79212100-4 20000 lei / 4420,87 euro Achiziţie directă Ianuarie 2017 Februarie 2017 2 Achiziţie mijloc de transport […]

27dec. 2016

Nr.crt. Obiectul achiziţiei Capitol bugetar Tip de cheltuială Cod CPV Valoare estimată lei / euro Procedura aplicată Data estimată pentru începerea procedurii Data estimată pentru finalizarea procedurii 1 Achiziţie servicii audit financiar extern (3 ani) Capitolul II Eligibilă 79212100-4 20000 lei / 4420,87 euro Achiziţie directă Ianuarie 2017 Februarie 2017 2 Achiziţie servicii de consultanţă […]

06dec. 2016

Nr. înregistrare: 142/06.12.2016 Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER: Responsabil financiar (contabil) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 2 ore/zi; Responsabil tehnic (expert tehnic – evaluator proiecte) […]

06dec. 2016

COMUNICAT DE PRESĂ Sesiune de informare și comunicare dedicată populației din teritoriul Asociației Grup de Acțiune Locală „PARÂNG” Grupul de Acţiune Locală “PARÂNG”, Judeţul GORJ, anunţă deschiderea sesiunilor de informare, animare şi comunicare dedicate publicului interesat cu privire la activităţile asociaţiei şi a proiectelor ce vor fi finanţate în baza măsurilor ce se vor lansa […]

25oct. 2016

Scopul procedurii: Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng” a fost selectată şi autorizată să poată desfăşura activităţile specifice Măsurii 19 – Dezvoltarea locală a LEADER, sintetizate în cadrul sub masurilor 19.2 – Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală; 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale grupurilor de acţiune locală […]

25oct. 2016

Nr. înregistrare: 106/25.10.2016 Anunţ de angajare Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER: Responsabil administrativ (manager proiect) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o normă întreagă de 8 ore/zi; Responsabil financiar (contabil) – […]