ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE nr 02/2018
AFERENT MĂSURII M4/1A „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 4 ( Dl: M4/1A) – 02/01.03.2018 – 15.05.2018.

Data publicării iniţiale a apelului de selecţie: 15.02.2018
Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie: 26.04.2018
Data lansării apelului de selecţie: 01.03.2018
Data limita pentru depunerea proiectelor este 15.05.2018, orele 14.00

Asociaţia Grup de Acţiune Locala „Parang” anunţa prelungirea celui de-al doilea apel de selecţie aferent măsurii M4/1A „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative” , pentru anul 2018 in perioada 30.04.2018-15.05.2018.

  1. Măsura lansata prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 4 ( Dl: M4/1A) „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative” sunt:

  • Fermieri cu statut de persoană fizică neautorizată, care deţin o exploataţie agricolă înregistrată într-una din localităţile componente ale GAL-ului ( aceştia trebuie să aibă cod de exploataţie deschis în RUI APIA şi/sau Registrul exploataţiilor ANSVSA).
  • Fermieri cu statut de PFA, II, AF, SRL, SRL-D, care deţin o exploataţie agricolă înregistrată într-una din localităţile componente ale GAL-ului ( aceştia trebuie să aibă cod de exploataţie deschis în RUI APIA şi/sau Registrul exploataţiilor ANSVSA şisă aibă autorizat cel puţin un cod CAEN în domeniul agricol).
  • Numărul de membri ai unui parteneriat care solicită finanţare prin această măsură,trebuie să fie de cel puţin 5 fermieri.
  1. Fondurile disponibile pentru Măsura 4: (Dl: M4/1A)- alocate în această sesiune: 20.000 euro;
  2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 5.000 euro/parteneriat;
  3. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 15 mai 2018, ora 14:00. Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi nr.293A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.
  4. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii M4, cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului gal pa rana, ro.
  5. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: gal pa rang, ro.
  6. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tipărit a măsurii M4.

 

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Valabilitate Observatii Data Publicare Descarcare
2 Prelungire Apel de Selectie RO 26.04-15.05.2018 varianta detaliata 26.04.2018 Descarca
1 Prelungire Apel de Selectie RO 26.04-15.05.2018 varianta simplificata 26.04.2018 Descarca