Masura/D1: M9/4A

Denumirea măsurii: Sprijin pentru acţiuni tematice montane si protejarea mediului

Tipul masurii: Sprijin forfetar

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

In ciuda faptului ca o mare parte din teritoriul GAL este acoperita de păduri, calitatea aerului este in continua deteriorare, in special datorita sistemelor de incalzire care degaja o mare cantitate de noxe in aer. Calitatea aerului influentea si biodiversitatea, care reprezintă una dintre cele mai mari comori ale zonei. Pe langa impactul negativ asupra aerului utlizarea combustibililor fosili si in special a lemnului conduce la o scădere a suprafeţelor impadurite si sine qua non a deteriorare a bioclimatului

Problemele legate de schimbarea climatica si de diminuarea suprafeţei impadurite se resimt si in teritoriu GAL in special prin inundaţii. Inundaţiile in microregiunea studiata au devenit frecvente si abundente.

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia naturală a ecosistemelor (organismele vii şi mediul în care trăiesc).Cea mai mare parte a substanţelor poluante provine din activităţile umane. In teritoriul GAL s-a constatat nevoia unei intervenţii pentru ecologizarea râurilor si a pădurilor, constatandu-se in multe zone din teritoriul studiat apariţia gunoaielor care contaminează si in acelaşi timp aduc un impact negative asupra aspectului estectic al zonei, influenţând negativ turismul.

Unul dintre obiectivele de dezvoltare rurala la care contribuie strategia este asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbărilor climatice.

Prin strategie se propun masuri care coroborate pot conduce la o diminuare a efectelor negative pe care le are asupra mediului înconjurător.

Prin măsură M 9 se propune organizarea de acţiuni de ecologizare a a zonei, in special a pădurilor si a luncii Gilortului si a celorlalte ape curgătoare care strabat teritoriul GAL. De asemenea se propun acţiuni in parteneriat cu administratorii pădurilor de plantare copaci. 0 alta tema care este atinsa prin măsură este promovarea bunelor practici pentru protejarea mediului înconjurător si a conştientizării impactului pe care comportamentul necorespunzator sau neimplecarea il au asupra mediului, coroborat cu soluţii pentru diminuarea acestui impact.

Prin măsură M9 se propune de asemenea amenajarea si reamenajarea traseelor montane si/sau omologarea lor.

Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4:

– asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbărilor climatice

Obiective specifice ale măsurii:

  • ecologizarea pădurilor si râurilor din teritoriul GAL
  • reimpadurirea unei suprafeţe cat mai mari
  • creşterea atractibilitatii zonei
  • creşterea gradului de interes in rândul populaţiei pentru masurile de combatere si/sau diminuare a poluării

Măsură contribuie la priorităţile prevăzute la art.5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, respectiv “refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultura si silvicultura” (P4).

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
3 Nota de informare cu privire la modalitatea de completarea a Anexelor la Ghid Masurii M9 RO 789kb nou 04.02.2020 Descarca
2 Ghid Masura M9 RO 151kb nou 04.02.2020 Descarca
1 Anexe RO 151kb nou 04.02.2020 Descarca