Masura/D1: M1/6B

Denumirea măsurii: Dezvoltarea infrastructurii sociale

Tipul Masurii: Investitii

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţi cu alte masuri din SDL.

Combaterea sărăciei si excluziuni sociale necesita o abordare pe tot parcursul vieţii. Pentru copii si tineri obiectivul este de a asigura oportunitatea de dezvoltare a intregului potenţial individual, indiferent de ordinea sociala sau etnica, prin dezvoltarea abilitaţilor, cunostiintelor si experienţei necesare. Un alt obiectiv este acela de a asigura premisele pentru participare deplina la viata sociala, culturala si economica a comunităţii. Obiectivul pentru cei care au deposit varsta active este Acela ca vârstnicii sa fie apreciaţi si respectaţi, sa ramana independent sis a poata participa la toate aspectele vieţii in calitate de cetateni active, precum sis a se bucure de o calitate ridicata a vieţii intr-o comunitate sigura.

Din analiza diagnostic a teritoriului rezulta ca serviciile sociale la nivel de comunitate sunt slab dezvoltate sau lipsesc. Pentru dezvoltarea durabila teritoriului se simte nevoia unei intervenţii care sa aiba ca rezultat dezvoltarea serviciilor sociale si intrinsec o creştere a condiţiilor de viata. Prin măsură M1 se propune dezvoltarea infrastructurii sociale (prin proiectele care urmeaza a se implementa se urmăreşte realizarea de investiţii de tip “hard” care vor duce la imbunatatirea vieţii locuitorilor, inclusiv pentru acei locuitori din comunităţi segregate prin crearea unui cadru potrivit pentru desfasurarea activitatilor specifice diverselor servicii sociale).

Măsură M1 urmeaza sa fie lansata cu prioritate, după aprobarea strategiei, beneficiarii acestei masuri avand posibilitatea sa acopere cheltuielile ocazionate de un alt tip de măsură, respectiv “soft” prin accesarea unui alt proiect prin POCU obiectiv specific 5.2. Fiecare solicitant va descriere in proiectul depus pe măsură M1 care sunt intervenţiile de tip “soft” care urmeaza a fi realizate, modul in care investiţia in infrastructura sociala propusa contribuie la realizarea intervenţiei “soft” si cum acestea din urma contribuie la integrarea sociala a grupului vulnerabil vizat de proiect.

Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4:

– obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunitarilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea locurilor de munca.

Obiective specifice ale măsurii:

  • dezvoltarea infrastructurii sociale
  • imbunatatirea calitatii vieţii grupurilor vulnerabile din teritoriul GAL
  • crearea unui cadru potrivit desfăşurării si acreditării serviciilor sociale

 

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
20 Nota privind alocarea financiara ramasa disponibila RO 149 KB nou 28.10.2019 Descarca
19 Ghidul Solicitantului RO 62 KB perioada de primire 06.11.2019 – 16.12.2019 28.10.2019 Descarca
18 Nota de claridficare RO 372 KB perioada de primire 06.11.2019 – 16.12.2019 28.10.2018 Descarca
17 Anexe RO 988 kb perioada de primire 06.11.2019 – 16.12.2019 28.10.2019 Descarca
16 Ghidul Solicitantului RO 1.88 MB sesiune inchisa la termen 14.09.2018 Descarca
15 Nota de Clarificare RO 62 KB sesiune inchisa la termen 14.09.2018 Descarca
14 Nota Privind Situatia Sesiunii M1-6B RO 372 KB sesiune inchisa la termen 14.09.2018 Descarca
13 Anexe M1-6B RO 988 kb sesiune inchisa la termen 14.09.2018 Descarca
12 Ghidul Solicitantului v3 final RO 2 MB arhivat 24.11.2017 Descarca
11 Nota de Clarificare RO 270 KB arhivat 11.12.2017 Descarca
10 Anexe v3 finala RO 873 kb arhivat 24.11.2017 Descarca
9 Ghidul Solicitantului v2 final RO 2 MB arhivat 16.11.2017 Descarca
8 Anexe v2 finala RO 873 kb arhivat 16.11.2017 Descarca
7 Ghidul Solicitantului v2 consultativa RO 295 kb arhivat 21.09.2017 Descarca
6 Anexe v2 consultativa RO 913 kb arhivat 21.09.2017 Descarca
5 Ghidul Solicitantului v1 RO 303 kb arhivat 13.09.2017 Descarca
4 Anexa v1 RO 750 kb arhivat 13.09.2017 Descarca
3 Ghidul Solictantului v1 RO 282 kb arhivat Descarca
2 Anexe v1 RO 892 kb arhivat Descarca
1 Documente Masura v1 RO 751 kb arhivat Descarca