ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE nr. 02/2018
AFERENT MĂSURII M5/2A „Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 5 ( Dl: M5/2A) – 02/30.03.2018-11.06.2018
Data publicării iniţiale a apelului de selecţie *.19.03.2018
Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie: 02.05.2018
Data lansării apelului de selecţie: 30.03.2018
Data limita pentru depunerea proiectelor este 11.06.2018, orele 14.00

Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parang”, anunţă prelungirea celui de-al doilea apel de selecţie aferent măsurii M5/2A „Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole” pentru anul 2018 in perioada 30.03.2018-11.06.2018.

 1. Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 5 (Dl: M5/2A) „Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole” sunt:

 • fermieri care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru exploataţia agricolă cu o valoare standard a producţiei mai mare de 4000 SO, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate;
 • persoane de drept privat român;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii cererii de finanţare; v’ să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase);
 • să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi/întreprinderi mici indiferent de forma de organizare economică; v’ să nu fi beneficiat de sprijin anterior prin:
 • Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” şi/ sau 411-112 din PNDR 2007-2013;
 • Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” şi/ sau 411-141 care nu şi-au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013 (Decizia de finanţare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranşe de plată);
 • Submăsurile 6.1- „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, 6.3 -„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” şi/ sau 19.2 din PNDR 2014- 2020.
 1. Fondurile disponibile pentruMăsura 5; (Dl: M5/2A)- alocate în aceasta sesiune: 259 236,00 euro.
 2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiectMăsura 5: ( Dl: M5/2A)-10.000 euro/proiect.
 3. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 11 Iunie 2018, ora 14:00. Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi nr293 A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.
 4. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii respectiv.M5. cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.parana.ro.
 5. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293 A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: parang.ro.
 6. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata oe suport tipărit a măsurii M5.
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Valabilitate Observatii Data Publicare Descarcare
2 Prelungire Apel de Selectie RO 02.05-11.06.2018 varianta detaliata 02.05.2018 Descarca
1 Prelungire Apel de Selectie RO 02.05-11.06.2018 varianta simplificata 02.05.2018 Descarca