Prezentare

LEADER este metoda prin care se urmareste indeplinirea obictivelor aferente politicii de dezvoltare a Uniunii Europene printr-o implementare ascendenta, spre deosebire de abordarea traditionala descendenta.

Dupa cum sugereaza si numele „ Legaturi intre actiuni de dezvoltare rurala” (LEADER), este o metoda de mobilizare si de promovare a dezvoltarii rurale si nu un set fix de masuri care trebuie implementate. Totodata, LEADER este instrumentul care permite dezvoltarea unei abordari teritoriale la nivel microregional (zonal) care are in vedere diversitatea zonelor rurale. Avantajul real al abordarii LEADER rezida in abilitatea ridicata a acesteia de a cuprinde complexitatea sistemului teritorial, respectiv infrastructura rurala, bunuri comune, patrimoniu local, capacitatea organanizationala, transfer de cunostinte, patrimoniu cultural etc.

Prin prisma specificului sau, LEADER are o importanta deosebita intrucat va contribui la o dezvoltare echilibrata a teritoriului rural vizat de catre prezenta strategie si accelerarea evolutiei socio-economice a acestuia. Astfel, implicarea actorilor locali in dezvoltarea propriei zone, va contribui la realizarea unei dezvoltari dinamice sprijinita de o strategie de dezvoltare locala elaborata si implementata local, in vederea imbunatatirii continue a stategiei si a actiunilor ce vor fi implementate.

De asemenea, LEADER poate juca un rol important in stimularea unor abordari noi si inovative pentru dezvoltarea zonei ocupate de catre Grupul de Actiune Locala Parang.

Inovatia va fi incurajata prin flexibilitate si libertate in luarea deciziei privind actiunile ce se doresc a fi puse in practica. Inovatia in zonele rurale poate implica transferul si adaptarea inovatiei generata in alta parte, modernizarea formelor traditionale de know-how sau descoperirea de noi solutii la problemele rurale persistente pe care alte instrumente politice nu au reusit sa le rezolve intr-un mod durabil si satisfacator.

Viziunea de dezvoltare a teritoriului Parang este aceea de creare si dezvoltare de conditii calitative de viata in teritoriu pentru toti locuitorii zonei, prin punerea in valoare a potentialului uman si natural existent, respectand principiul dezvoltarii durabile. Scopul principal al implementari stategiei de dezvoltare locala este acela de a acorda sprijin si a incuraja locuitorii din acest spatiu bine definit in vederea evaluarii oportunitatilor de dezvoltare pe termen lung a microregiunii acoperite de GAL Parang.

Prin implementarea programului LEADER in teritoriu acoperit de GAL Parang se urmareste imbunatatirea vietii, atat a familiilor de fermieri, cat si in sens mai larg, a populatiei din aria ocupata de acest Grup de Actiune Locala. Astfel, se doreste ca acest teritoriu sa exploateze modalitati noi prin care sa devina competitiv, sa-si valorifice bunurile la maxim si sa depaseasca dificultatile pe care le-ar putea intampina, cum ar fi de exemplu, nivelul redus al prestarilor de servicii sau absenta posibilitatilor de angajare in teritoriu.

Localitatile componente ale teritoriului acoperit de GAL Parang prezinta caracteristici omogene din punct de vedere fizico-geografic, al economiei locale, al mediului socio-cultural, beneficiind de resurse similare si confruntandu-se cu probleme similare. Zona acoperita de GAL Parang este compusa din zece localitati, dintre acestea noua fac parte din judetul Gorj, iar o localitate (Alunu) din judetul Vilcea; este un teritoriu compact unde populatia are ca preocupari de baza activitati in sectorul agricol si turistic. Din punct de vedere fizico-geografic putem caracteriza teritoriul ca fiind zona „de sub munte” , zona compusa din cinci localitati montane (Musetesti, Crasna, Novaci, Baia de Fier, Polovragi) si cinci localitati aflate in stransa legatura cu acestea la o distanta mica de zona montana propriu-zisa (Alimpesti, Alunu, Bumbesti-Pitic, Bengesti Ciocadia, Sacelu).

Obiectivele  generale ale strategiei de dezvoltare locala propusa de catre Grupul de Actiune Locala „Parang” sunt in deplin acord cu PAC, sprijinul pentru dezvoltarea rurala urmand sa contribuie la atingerea urmatoarelor obiective:

 • Favorizarea competivitatii agriculturii
 • Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice – obtinerea unei dezvoltari territorial echilibrate a economiilor si comunitatiilor locale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiectivele specifice, previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii stategiei de dezvoltare in teritoriu sunt concrete si pot fi usor cuatificate si in deplin acord cu prioritatiile de dezvoltare rurala urmarite prin strategie si cu masurile propuse prin aceasta. Acestea sunt:

 • Infiintarea unui numar minim de 8 unitati in care se deruleaza servicii de protectie sociala (dezvoltarea infrastructurii sociale)
 • Asistarea si sprijinirea unui numar de minim 15 persoane apartinand minoritatii rome (sprijin pentru desegregare si incluziune sociala)
 • Instruirea unui numar de minim 100 persoane adulte pentru dezvoltarea competentelor de specialitate (beneficiari si potentiali beneficiari de proiecte), competente complementare si dezvoltare comunitara
 • Infiintarea si/sau promovarea unui numar de minim 2 forme asociative
 • Sprijinirea unui numar de minim 25 persoane/entitati juridice in scopul dezvoltarii durabile a exploatiilor agricole
 • Sprijinirea unui numar de minim 6 persoane/entitati juridice in scopul dezvoltarii de activitati non-agricole
 • Sprijin pentru infiintarea si/sau dezvoltarea unor unitati de industrializare in domeniul alimentar si/sau pentru implementarea/certificarea unor sisteme de calitate sau pentru inregistrarea unui brand si/sau etichetarea alimentelor cu „produs montan”, acordat unui numar de minim 2 proiecte
 • Implementarea unui numar de minim 5 actiuni avand ca scop cunoasterea, conservarea si protejarii „satului de sub munte”, prin acordarea de sprijin forfetar unui numar de minim 5 beneficiari pentru astfel de actiuni
 • Organizarea a cel putin 5 actiuni tematice montane si de protejare/conservare a mediului
 • Crearea in cadrul proiectelor care urmeaza a fi sprijinite prin intermediul GAL-ului a unui numar minim de 14 locuri de munca cu norma intreaga

Cooperarea cu alte Gal-uri  va facilita transferul de cunostinte si informati precum si adaptarea inovatiilor dezvoltate in alta parte/alte regiuni . De asemenea, prin proiectele de cooperare pe care GAL Parang urmareste sa le initieze si implementeze in perioada 2016-2020, se urmareste promovarea teritoriului GAL, activitatilor, produselor si serviciilor actorilor locali, promovare care va avea ca si efect final cresterea veniturilor obtinute de catre familile din teritoriul studiat, cresterea gradului de cunoastere si atractibilitate a zonei precum si dezvoltarea durabila a acesteia.