06iul. 2017

Nr.crt. Obiectul achiziției Capitol bugetar Tip de cheltuială Cod CPV Valoare estimată lei / euro Procedura aplicată Data estimată pentru începerea procedurii Data estimată pentru finalizarea procedurii   1 Achiziție servicii audit financiar extern (3 ani) Capitolul II Eligibilă 79212100-4 19076 lei / 4216,62 euro Achiziție directă Ianuarie 2017 Aprilie 2017 2 Achiziție servicii de […]

23iun. 2017

CAIET DE SARCINI ACHIZITIE ECHIPAMENT Server „NAS” PENTRU STOCARE SI PROTECTIE DATE CRITERIU DE ADJUDECARE: Raport calitate – pret. Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea  98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate. Prezentul caiet de sarcini face parte integrata din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe […]

23iun. 2017

SOLICITARE DE OFERTA CRITERIU UTILIZAT: Pentru atribuirea achizitiei este  „PRETUL CEL MAI SCAZUT” cu conditia respectarii conditiilor din prezentul CAIET DE SARCINI. Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea  98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate. Caietul de sarcini face parte integrata din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza […]

23iun. 2017

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 – program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală   Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: […]

19iun. 2017

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 – program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura […]

13iun. 2017

varianta finala GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura “Dezvoltarea infrastructurii sociale” codul masurii – Masura /DI : M1/6B SUBMASURA 19.2 « Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala » ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA « PARANG » Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol […]

12iun. 2017

varianta consultativa GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura “Sprijin pentru imbunatatirea competitivitatii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrarii si marketingul produselor agricole si pomicole” codul masurii – Masura /DI : M7/3A SUBMASURA 19.2 « Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala » ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA « PARANG » Ghidul Solicitantului […]