Masura/D1: M3/1C

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente complementare si dezvoltare comunitara

Tipul Masurii: Servicii

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL

In urma analizei diagnistic a teritoriului s-a constatat ca una dintre problemele majore este slaba calificare a capitalului uman, precum si lipsa unei culturi anteprenoriale. Astfel, in scopul obţinerii unui rezultat real in privinţa dezvoltării teritoriului, bazandu-ne pe nevoile constatate in urma analizei, intervenţia printr-o măsură care are ca scop formarea profesionala a solicitantilor/reprezentantilor/angajatilor solicitanţilor de proiecte finanţate prin diverse masuri propuse prin strategia de dezvoltare in domeniile specifice proiectelor depuse devine o condiţie esenţiala pentru dezvoltarea zonei studiate.

De asemenea pentru creşterea competitivităţii intreprinderilor din teritoriul studiat, precum si a dezvoltării spiritului anteprenorial in rândul tinerilor, prin măsură M3 se propune organizarea de cursuri in urma carora participanţii sa dobandeasca competente complementare pentru domeniile in care sunt implementate proiecte in teriroriu (exemple: curs de antreprenoriat, managementul afacerilor, limbi străine, TIC, artizanat, meşteşuguri si tradiţii locale).

In scopul creării unor lianţi reali cu comunităţile rome si alte comunităţi marginalizate in cadrul aceleiaşi masuri se propune de asemenea, organizarea de cursuri de formare pentru facilitatori comunitari.

Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4:

  • obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităţilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea locurilor de munca.

Obiective specifice ale măsurii:

  • dobândirea de cunoştinţe sau imbunatatirea acestora de către solicitanţii si potenţialii solicitanţi de proiecte in domeniile specific proiectelor acestora
  • dobândirea de competente in domenii de dezvoltare personala de către populaţia din teritoriul studiat, in special de către tineri
  • calificarea unui număr de minim 10 facilitatori comunitari.
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
4 Erata Masura M3 RO 57 kb sesiune inchisa la termen 25.06.2019 Descarca
3 Anexa 7 – E1 Cerere de finantare M3 RO 40 kb sesiune inchisa la termen 25.06.2019 Descarca
2 Ghidul Solicitantului RO 928 kb sesiune inchisa la termen 21.01.2019 Descarca
1 Anexe RO 345 kb sesiune inchisa la termen 21.01.2019 Descarca