ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE nr 01/2018
AFERENT MĂSURII M7/3A „Sprijin pentru imbunatatirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 7 ( Dl: M7/3A) – 01/29.06.2018 – 20.08.2018.
Data publicării iniţiale a apelului de selecţie: 20.06.2018
Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie: 27.07.2018
Data lansării apelului de selecţie: 29.06.2018
Data limita pentru depunerea proiectelor este 20.08.2018, orele 14.00

Asociaţia Grup de Acţiune Locala „Parang” anunţa prelungirea celui de-al doilea apel de selecţie aferent măsurii M7/3A „Sprijin pentru imbunatatirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole”, pentru anul 2018 in perioada 29.06.2018 – 20.08.2018

  1. Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 7 ( Dl: M7/3A) „Sprijin pentru imbunatatirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole” sunt:

  • UAT-urile partenere GAL,
  • întreprinderile din categoriile microintreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea propusa prin proiect in teritoriul GAL Parang.
  • ATENTIE ! Pentru participarea pentru prima data la o schema de calitate, beneficiarii sprijinului sunt fermieri (cu excepţia persoanelor fizice neautorizate) sau grupuri de fermieri legal constituite care isi desfasoara activitatea Agricola pe teritoriul GAL Parang.
  1. Fondurile disponibile pentru Măsura 7: ( Dl: M7/3A)- alocate în această sesiune: 136 792 euro.
  2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Măsura 7: ( Dl: M7/3A)-150. 000 euro/proiect.Voloareo maximă eligibilă va respecta cuantumul maxim prevăzut în fisa tehnică a măsurii din SDL: Măsura 7 ( Dl: M7/3A)-150.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil: este de maxim 50 %, conform Anexa nr. II la Regulamentul(UE) nr. 1305/2013. Pentru implementarea activităţilor constând in certificarea produselor ecologice, acreditarea produselor tradiţionale si utilizarea inscripţiei „produs montan” se ia in calcul costuri fixe, în valoare de 3000 Euro/solicitant/an. timp de maxim 5 ani. dar nu mai mult de perioada maxima de implementare a proiectului (se considera cheltuieli eligibile cheltuielile de aderare la scheme de calitate, Taxele de certificare, Cotizaţiile / contribuţiile anuale pentru participarea la scheme de calitate si Cheltuielile aferente controalelor periodice de certificare)
  3. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 20.08.2018, ora 14:00. Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi nr293 A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.
  4. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii M7/3A sunt, cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.parana.ro.
  5. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293 A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www.parana.ro.
  6. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tipărit a măsurii M7.
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
02 Apel de Selectie Detaliat RO 1234kb NOU 26.07.2018 Descarca
01 Apel de Selectie Simplificat RO 724kb NOU 26.07.2018 Descarca