Strategia de Dezvoltare Locala Versiunea 1.1/2023 (clarificari/remediere)

Update: 23.08.2023

00. Opis
01. Cuprins
02. Introducere
03. Capitolul I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite – analiza diagnostic
04. Capitolul II: Componenta parteneriatului
05. Capitolul III: Analiza SWOT
06. Capitolul IV: Obiective,prioritati si domenii de interventie
07. Capitolul V: Fisele Masurilor
08. Capitolul VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante
09. Capitolul VII: Descrierea planului de actiune
10. Capitolul VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei GAL Parang
11. Capitolul IX: Organizarea viitorului GAL Parang – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei
12. Capitolul X: Planul de finantare al strategiei – GAL Parang
13. Capitolul XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL a teritorului GAL Parang
14. Capitolul XII: Descriere mecanisme
15. Anexa 1: Acord de parteneriat + HC/alte documente justificative*
16. Anexa 2: Fisa de prezentare a teritoriului
17. Anexa 3: Componenta parteneriatului
18. Anexa 4: Plan de finanţare
19. Anexa 5: Harta administrativa si geografica a teritoiului
20. Anexa 6: Documente justificative privind animarea
21. Anexa 7: Documente justificative ale membrilor parteneriatului*
22. Anexa 8: Atribuţiile corespunzătoare fiecare funcţii din cadrul echipei de implementare a SDL
23. Planul de finantare Asociatia Grup de Actiune Locala

* Anexa 1 si Anexa 7 vor fii transmise in urma unei solicitarii venite pe adresa gal_parang@yahoo.com


Dosar Modificare SDL GAL Parang