În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității.

Scopul prezentei proceduri îl reprezintă asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse în vederea verificării conformității dosarului cererii de plată depus de beneficiar, pentru următoarele măsuri din Strategia de Dezvoltare locală a GAL Parang.

Informatii Complete