CRITERIU DE ADJUDECARE: Raport calitate – pret.

Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea  98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrata din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si finaciara.

Prezentul Caiet de Sarcini precum si documentatia poate fi descarcata sau consultata de pe pagina de internet http://galparang.ro sau la cerere se poate transmite prin email.

INTRODUCERE

1.Denumirea autoritatii contractante : Asociatia  Grup de Actiune Locala “PARANG”

Cod unic de inregistrare 31061547.

Adresa: Comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, ,Jud  Gorj.

Telefon: 0523476215, 0786869151, e-mil gal_parang@yahoo.com și site: http://galparang.ro

2.INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului : „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare ”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4.

În data de 11.11.2016 a fost semnat Contractul de finanţare Subsecvent nr. C19401061011642011982, între AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE-ROMANIA  si Asociatia Grup de Actiune Locala “PARANG ” recunoscut de catre Autoritatea de Management (AM PNDR) in urma sesiunii de selectie din data de 04.08.2016

3.Achizitie servicii Achizitie servicii cateringrespectiv servicii de restaurant si de servire a mancarii Cod CPV 55300000-3

Plata serviciilor de catering se va efectua, în maximum 10 de zile de la data emiterii facturii, după desfăşurarea  evenimentului, iar perioada de desfasurare a evenimentului(targ de traditii) va fi in luna Decembrie 2017.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala „PARANG” din Comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, jud Gorj, sau telefonic la numarul 0253476215, 0786869151, email: gal_parang@yahoo.com, persoana contact Dogaru Constantin.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Caiet de Sarcini RO 146 kb 30.10.2017 Descarca
1 Anexe 1 RO 15 kb 30.10.2017 Descarca