CRITERIU DE ADJUDECARE:Preţul cel mai scăzut.

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire a contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmeşte propunerea tehnică şi financiară de către potenţialii ofertanţi.

Pentru ca în etapa de evaluare să se respecte principiul tratamentului egal, ofertanţii trebuie să respecte cerinţele din prezentul caiet de sarcini astfel încât să permită comisiei de evaluare compararea şi evaluarea ofertelor în mod obiectiv.

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Asociaţia Grup de Acţiune Locala GAL „Parâng”, corn Polovragi, sat Polovragi, nr. 293 A, jud. Gorj in calitate de Beneficiar avand CUI 31061547.

 1. DENUMIRE ACHIZIŢIE: Achiziţie materiale de birotica, papetarie si tehnica de lucru.

Achiziţionarea de materiale de birotica, papetarie si tehnica de lucru -pentru proiectul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare” in cadrul SUB-MASURII 19.4

 1. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Proiectul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4.

In data de 11.11.2016 a fost semnat Contractul de finanţare Subsecvent nr. C19400061011642011982 , între  AGENŢIA    PENTRU  FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE-ROMANLA, si Asociaţia Grup de Acţiune Locala „PARANG ” recunoscut de către Autoritatea de Management (AM PNDR) in urma sesiunii de selecţie din data de 04.08.2016.

 1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Furnizare materiale de birotica, papetarie si tehnica de lucru pentru Proiectul, „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare”, Contract de finanţare Subsecvent nr. CI9400061011642011982 din 11.11.2016.

Valoarea maximă a fondurilor alocate pentru această achiziţie: 9.928.89 lei fără TVA.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru a identifica cu uşurinţă tipul de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţinea ”sau echivalent”.

In propunerea tehnică se vor specifica toate datele tehnice ale produselor ofertate (gramaj/buc, cantitate, caracteristici ale produselor etc.).

Bunurile/produsele,materiale de birotica, papetarie si tehnica de lucru consumabile solicitate sunt următoarele:

 

Nr.

crt.

Denumire

produs

Descriere/Caracteristici tehnice produs UM Cantitate
1 Hârtie copiator A4 Hârtie format A4, 80 gr/mp, culoare: alb. Ambalare: 500 coli/top. top 500
2 Biblioraft mic Biblioraft confecţionat din carton, margine metalică, mecanism nichelat de prindere a documentelor, buzunar exterior pt. eticheta, lăţime cotor: 50 mm. Culoare: albastru, roşu, galben, verde. buc. 50
3 Biblioraft Biblioraft confecţionat din carton, margine metalică, lăţime cotor: 80 mm, muchie metalică la bază, mecanism nichelat pentru prinderea documentelor, format: A4. Culoare: roşu,verde,albastru buc. 100
4 File protecţie File protecţie, mărime A4, minim 45 microni, confecţionate din polipropilenă, transparente, perforaţii standard pentru îndosariere, deschidere în partea de sus. Ambalare: 100 buc./set. set 20
5 Dosar din plastic Format: A4, capacitate: 170 coli (80 g/mp), realizat din polipropilenă, etichetă pe margine, perforaţii pentru îndosariere. Culoare: negru, albastru, roşu. buc. 500
6 Separatoare

biblioraft

Separatoare biblioraft 105 x 240 mm, din carton color de 190 gr/mp, de formă dreptunghiulară. Ambalare: 100 buc./set set 10
7 Etichete

autoadezive

Etichete autoadezive 1/A4, culoare: alb. Dimensiuni: 210 x 297 mm, 1 etichetă / coală. Ambalare: 100 coli/top. top 10
8 Plic C6 Plic dimensiune C6 — 114 mm x 162 mm

80 g/mp, lipire siliconică

buc. 500
9 Plic C5 Plic dimensiune C5 – 162 mm x 229 mm

80 g/mp, lipire siliconică

buc. 500
10 Plic C4 Plic dimensiune C4 – 250×353 mm, 80 g/mp, lipire siliconică buc. 200
11 Hârtie copiator A3 Format: A3. Gramaj: 80 g/mp. Ambalare: 500 coli/top. top 5
12 Folii plastifiât Folii transparente pentru laminări, format A4, grosime 100 microni. Dimensiuni: 216X303. Ambalare: 100 folii/set. set 5
13 Stick notes Stick notes 76 x 76 mm din hârtie. Aderare la orice tip de suprafaţă. Rezistent la lipiri şi dezlipiri succesive. Culori: albastru, verde, roz, galben pastel. Ambalare: 100 file/set. set 20
14 Capse Capse pentru capsator 24/6, confecţionate din material metalic inoxidabil. Ambalare: 1000 buc./cutie. cutie 200
15 Capse Capse pentru capsator 26/6, confecţionate din material metalic inoxidabil. cutie 100
16 Marker

permanent

Marker permanent cu vârf rotund, grosimea liniei trasate: 2.5mm, cerneală pe bază de alcool rezistentă la apă şi la ştergere, utilizabil pe suprafeţe de hârtie, filme pentru retroproiector, plastic, cauciuc, metal, lemn, sticlă, porţelan, piatră, materiale textile. Culori: roşu, albastru, verde şi negru. Ambalare: 4 culori/set. set 10
17 Marker CD Marker pentru personalizarea durabilă a CD-urilor şi DVD- urilor, cu cerneală care se usucă repede, nu se şterge şi rezistentă la lumină. Setul conţine 3 culori: albastru, negru, roşu şi un marker corector. Grosimea liniei este de aprox. 0,5mm. 4 buc/set. set 10
18 CD-uri CD-R/RW, 700MB-80min buc 500
19 DVD-uri DVDR/RW, 4.7GB, 4x buc 200
20 Plic CD/DVD Plic CD/DVD, din plastic cu perforaţii pentru îndosariere buc. 700
21 Pix metalic Corp metalic buc. 50
22 Pix Pix fără mecanism, Capac in culoarea scrierii, Grosime vârf: 0.7 mm buc. 200
23 Pix cu gel Pix cu cerneala rezistenta la apa, culoarea scrierii albastru, grosime vârf 0,7 mm buc. 100
24 Perforator Capacitatea maximă de perforare: 65 coli (80 g/mp) realizat din aluminiul, prevăzut cu distanţier şi cu un indicator de mari dimensiuni, tăviţă pentru conferi cu eliberare uşoară, cu riglă metalică de ghidaj. Golire rapidă a rezervorului de conferi. buc. 1
25 Capsator Capacitate de capsare min 25 coli, capse utilizate 24/6 sau 26/6, adâncime max. de pătrundere în pagină min.60 mm. buc. 1
26 Tuş pentru ştampile Tuş pentru ştampile, culoare de: negru + roşu+verde buc. 3
27 Tonere imprimantă KONICA MINOLTA model BIZHUB serie C224e C-TN321 M- TN 321 Y- TN 321 K -TN 321 set 1

 

 1. CERINŢE SPECIFICE

Ofertantul căruia i se atribuie contractul de furnizare bunuri – consumabile, înainte de semnarea contractului, va semna o declaraţie de confidenţialitate asupra datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare în cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informaţii către terţi nu va fi posibilă decât cu acordul scris al beneficiarului.

Bunurile/produsele consumabile livrate vor fi noi, în ambalaje originale, cu certificate de conformitate şi garanţie.

Nu se admit produse reîncărcate, reciclate sau remanufacturate.

Produsele necorespunzătoare, cu deficienţe sau lipsă vor fi înlocuite în termen de 48 de ore de la data recepţiei cantitative.

Orice menţiune „Original” va fi interpretată „Original sau echivalent”

Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul total ofertat în lei (RON) fără TVA. De asemenea se va evidenţia într-un centralizator de preţuri, Preţ / U.M – RON fără TVA şi evidenţiat distinct TVA. Nu se acceptă oferte alternative.

Ofertele care depasesc valoarea maxima a fondurilor alocate de autoritatea contractanta vor fi respinse.

Bunurile/produsele consumabile vor fi livrate în 2 tranşe, în maxim 10 zile lucrătoare de la emiterea comenzilor de către autoritatea contractantă.

Recepţia bunurilor/produselor consumabile livrate se va face la sediul achizitorului în momentul livrării, şi în prezenţa unui delegat din partea Furnizorului.

 1. DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE BUNURI

Durata contractului este de un an de la data semnării de către ambele parti.

Contractul de furnizare bunuri – consumabile birotică intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor ce derivă din contract, dar nu mai târziu de data limita inscrisa in aceasta.

 1. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata se va face în termen de 10 (zece) zile de la recepţia bunurilor.

Documentele care vor sta la baza realizării plăţii sunt: factura fiscală, procesul verbal de recepţie.

Oferta va fi însoţită de următoarele documente care se regăsesc in ANEXA nrl

 1. Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art 164, 165,167 din Legea 98/20016 privind achiziţiile publice.
 2. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese asa cum este prevăzut in Legrea 98/2016.
 3. Certificat de Inregistrare(CUI) emis de ONRC- in copie semnat si stampilat de către reprezentantul legal cu menţiunea „Conform cu originalul”.
 4. Certificat constatator eliberat de ONRC-in copie semnat de ofertant pentru conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si ca nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.