Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 7 (Dl:M7/3A)-01/26.09.2019 – 11.11.2019
Numărul anunţului: Al/495/2019

Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parang” având autorizaţia de funcţionare nr. 061/05.09.2016, anunţă lansarea în perioada 26.09.2019 – 11.11.2019 a sesiunii, de depunere a cererilor de finanţare, pentru Măsura 7 (Dl: M7/3A) „Sprijin pentru imbunatatirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole”, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecţie din data de 04.08.2016.

  1. Data lansării apelului de selecţie: 26.09.2019.
  2. Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili: Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 7 (Dl: M7/3A) Sprijin pentru imbunatatirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole” sunt: Pentru participarea pentru prima data la o schema de calitate, beneficiarii sprijinului sunt fermieri (cu excepţia persoanelor fizice neautorizate) sau grupuri de fermieri legal constituite care isi desfasoara activitatea Agricola pe teritoriul GAL.
  3. Fondurile disponibile pentru Măsura 7: (Dl: M7/3A)- alocate în această sesiune: 15 000,00 euro.
    Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Măsura 7 (Dl: M7/3AJ-15.000 euro/proiect, respectiv 3 000 euro/an pentru maxim 5 ani consecutivi.

Valoarea maximă eligibilă va respecta cuantumul maxim prevăzut în fisa tehnică a măsurii din SDL: Măsura 7 ( Dl: M7/3A)-15.0O0 euro/proiect, respectiv 3 000 euro/an pentru maxim 5 ani consecutivi.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil: Pentru implementarea activităţilor constând in certificarea produselor ecologice, acreditarea produselor tradiţionale si utilizarea inscripţiei “produs montan” se ia in calcul costuri fixe, în valoare de 3000 Euro/solicitant/an, timp de maxim 5 ani, dar nu mai mult de perioada maxima de implementare a proiectului (se considera cheltuieli eligibile cheltuielile de aderare la scheme de calitate, Taxele de certificare, Cotizaţiile / contribuţiile anuale pentru participarea la scheme de calitate si Cheltuielile aferente controalelor periodice de certificare). Sprijinul pentru activitatiile de informare si promovare este de maximum 50% din totalul costurilor eligibile. Nu se acorda sprijin pentru acţiunile de informare si de promovare referitoare la mărci comerciale

Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 11.11.2019, ora 14:00. Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293 A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.

ATENTIEI Depunerea proiectului se va face de către solicitant/beneficiar. iar daca la depunerea proiectului nu se prezintă solicitantul/beneficiarul acesta va avea asupra lui imputernicire in vederea depunerii proiectului la GAL Depunerea se va face in intervalul orar de lucru cu publicul, de luni pana vineri respectiv intre orele 10.00 -14.00. interval orar specificat pe site-ul GAL, in Ghidul Solicitantului si in Apelul de lansare al măsurii.

 

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Data Publicare Descarcare
02 Apel de Selectie Detaliat RO 1234kb 16.09.2019 Descarca
01 Apel de Selectie Simplificat RO 724kb 16.09.2019 Descarca