Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura5 ( DI: M5/2A) -02/19.03.2018                                                     

Data publicării: 19.03.2018
Numărul anunțului
: A2 /147/ 2018

                  Asociația Grup de Acțiune Locală „Parang” având autorizația de funcționare nr. 061/05.09.2016, anunță lansarea în perioada 30 Martie 2018 – 31 Mai 2018 a celei de-a doua sesiuni, de depunere a cererilor de finanțare, pentru Măsura 5 ( DI: M5/2A) „Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploatațiilor agricole”, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecție din data de 04.08.2016.

 1. Data lansării apelului de selecție: 30 Martie 2018.
 2. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili: Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 5 ( DI: M5/2A) „Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploatațiilor agricole” sunt:
 • fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru exploatația agricolă cu o valoare standard a producției mai mare de 4000 SO, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • persoane de drept privat român;
 • să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data depunerii cererii de finanțare;
 • să aibă învățământul minim de 8 ani (clase);
 • să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi/întreprinderi mici indiferent de forma de organizare economică;
 • să nu fi beneficiat de sprijin anterior prin:
 • Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” și/ sau 411-112 din PNDR 2007-2013;
 • Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” și/ sau 411-141 care nu și-au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013 (Decizia de finanțare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranșe de plată);
 • Submăsurile 6.1- „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ”, 6.3 -„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” și/ sau 19.2 din PNDR 2014-2020.
 1. Fondurile disponibile pentru Măsura 5: ( DI: M5/2A)- alocate în această sesiune: 259 236,00
 2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Măsura 5: ( DI: M5/2A)-10.000 euro/proiect.
 3. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 31 Mai 2018, ora 14:00. Sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293 A, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.
 4. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M4,respectiv,M5, cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului parang.ro.
 5. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293 A, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: parang.ro.
 6. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tiparit a masurii M5.
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel de Selectie RO 2 MB varianta detaliata 19.03.2018 Descarca
1 Apel de Selectie RO 1.5 MB varianta simplificata 19.03.2018 Descarca