PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020
– program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală –
EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE

Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 1 ( DI: M1/6B)-01/17 31.08.2017
Data publicării:
19.06.2017
Numărul anunțului
: A1 / 256 / 2017

 

                Asociația Grup de Acțiune Locală „Parâng” având autorizația de funcționare nr. 061/05.09.2016, anunță lansarea în perioada 19 iunie 2017 – 31 august 2017, a primei sesiuni din 2017 de depunere a cererilor de finanțare, pentru Măsura 1 ( DI: M1/6B) „Dezvoltarea infrastructurii sociale” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecție din data de 04.08.2016.

 

 1. Data lansării apelului de selecție: 19 iunie 2017.
 2. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili: Tipurile de beneficiari eligibili precum și cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul care poate aplica pentru Măsura 1 ( DI: M1/6B) „Dezvoltarea infrastructurii sociale” sunt:
 3. Solicitanți eligibili în cadrul măsurii M1 sunt autorități locale cu responsabilități în domeniu care pot aplica singure sau în parteneriat cu actorii sociali relevanți ( reprezentanții societății civile) și/sau furnizori de servicii sociale în condițiile legii. Partenerii trebuie să demonstreze că sunt înființați legal și au sediul în România.
 4. Solicitanți eligibili pot fi oricare din UAT – urile partenere în GAL.
 5. Solicitantul sau cel puțin unul dintre membrii parteneriatului este sau se angajează să devină anterior ultimei cereri de plată furnizor de servicii sociale acreditat conform hotărârii 867/2015.
 6. Pentru a fi eligibil grupul țintă vizat prin proiecte trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– au domiciliul/locuiesc în teritoriul acoperit de GAL;

– fac parte dintr-un grup vulnerabil așa cum este prezentat în cadrul proiectului în funcție de servicii sociale propuse a se derula prin proiect.

 1. Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL.
 2. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General (Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG).
 3. Fondurile disponibile pentru măsura M1: alocate în această sesiune: 808.000 euro;
 4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: este de 000 euro/proiect;
 5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 31 august 2017, ora 16:00. Sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parâng” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 09:00-16:00.
 6. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M1: sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă și care poate fi consultat la sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parâng” sau pot fi accesate de pe pagina de internet a GAL galparang.ro.
 7. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parâng” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 09:00-16:00. Telefon: 0253476215; E-mail: gal_parang@yahoo.com; Pagina web: galparang.ro.
 8. La sediul GAL, va fi disponibilă varianta detaliată a apelului de selecție  a măsurii M1, pe suport tipărit, care cuprinde informații amănunțite privind măsura lansată.
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Descarcare
 1 Apel de Selectia Simplificata Masura/
D1:M1/6B
RO 737,280 bytes  Al/256/2017 Descarca

Prezentare/Documente Masura/D1: M1/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale