Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:Masura 6( DI: M6/6A) – 01 / 30.08.2019 – 30.09.2019
Data publicării: 22.08.2019
Numărul anunțului: A2 /455/ 2019

Asociația „Grup de Acțiune Locală Parang” având autorizația de funcționare nr. 062/05.09.2016, anunță lansarea în perioada 30.08.2019 – 30.09.2019 a sesiunii, de depunere a cererilor de finanțare, pentru Măsura 6 ( DI: M6/6A) „Sprijin pentru dezvoltare și înființare activități non-agricole”, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecție din data de 04.08.2016.

  1. Data lansării apelului de selecție: 08.2019
  2. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentruMăsura 6 ( DI: M6/6A) „Sprijin pentru dezvoltare și înființare activități non-agricole

Beneficiari direcți ai acestei măsuri pot fi microîntreprinderile și întreprinderile neagricole mici existente și nou-înființate (start – ups), societatile comerciale rezultate in urma reorganizarii unitatilor economice de stat conform prevederilor legii nr. 15/1990 și fermierii sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici din teritoriul GAL (atât spațiul rural cât și cel urban aparținând orașelor mici cu o populație sub 20.000 locuitori).

Solicitanții pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:
– să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
– sa fie înregistrați (să aibă sediul social sau cel puțin un punct de lucru unde să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect, în teritoriul Gal) și să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL;
– să fie înregistrați și autorizați în conformitate cu legislația națională specifică (OUG 44/2008, Legea 31/1990, OUG 6/2011, Legea 15/1990);
– să aibă capital 100% privat;
– să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului;
– să dovedească că dețin competențe de specialitate în domeniul proiectului sau să se angajeze ca vor deține astfel de competențe anterior ultimei cereri de plată.
– să acţioneze în nume propriu;

  1. Fondurile disponibile pentru Măsura 6: ( DI: M6/6A)- alocate în această sesiune: 95 763,10 Euro.
  1. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Măsura 6: ( DI: M6/6A)-100. 000 euro/proiect.

Valoarea maximă eligibilă va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL: Măsura 6 ( DI: M6/6A)-100.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil: este de maxim 90 %, conform Anexa nr. II la Regulamentul(UE) nr. 1305/2013.

  1. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 09.2019, la sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala Parang din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr 293A.

ATENTIE ! Depunerea proiectului se va face de catre solicitant/beneficiar, iar daca la depunerea proiectului nu se prezinta solicitantul/beneficiarul acesta va avea asupra lui imputernicire in vederea depunerii proiectului la GAL. Depunerea se va face in intervalul orar de lucru cu publicul, de luni pana vineri respectiv intre orele 10.00 – 14.00, interval orar specificat pe site-ul GAL, in Ghidul Solicitantului si in Apelul de lansare a Masurii.

Apelul de selectie va dura 30 de zile calendaristice sau, daca valoarea proiectelor depuse este de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii, se reduce perioada de 30 de zile calendaristice, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

Astfel, depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limită de 30 de zile calendaristice prevăzut în apelul de selectie, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse ajunge la cel putin 110% din nivelul alocării sesiunii, cu excepția primelor 5 zile lucratoare ale perioadei de depunere, când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de cel putin 110% din nivelul alocării sesiunii.

  1. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M6/6A sunt, cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului galparang.ro.
  1. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Sediul Asociației „Grup de Acțiune Locală Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet:galparng.ro.
  1. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tiparit a masurii M6/6A.
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Valabilitate Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel de Selectie RO 30.09.2019 varianta detaliata 22.08.2019 Descarca
1 Apel de Selectie RO 30.09.2019 varianta simplificata 22.08.2019 Descarca