Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: Masura 3 (DI: M3/1C)-01//31.01.2019-11.03.2019
Numarul anunfului: A1/21/2019

Asociatia Grup de Actiune Locala Parang avand autorizatia de functionare nr.061/05.09.2016, anunta lansarea in perioada /31.01.2019-11.03.2019 a sesiunii, de depunere a cererilor de finantare, pentru Masura M3(DI:M3/1C) „Sprijin pentru dezvoltare competence de specialitate, competence complementare si dezvoltare comunitara”, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL selectata de catre AM-PNDR in urma sesiunii de selectie din data de 04.08.2016.

1. Data lansarii aoelului de selectie: 31.01.2019

2. Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiari eligibili:
Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Masura 3 (Dl: M3/1C) „Sprijin pentru dezvoltare competence de specialitate, competence complementare si dezvoltare comunitara” sunt:
– Beneficiari directi: entitati private care activeaza in domeniul formarii profesionale a adultilor si care indeplinesc criteriile de eligibilitate si selectie specifice masurii, care aplica individual sau in parteneriat cu entitati publice sau private ca de exemplu: institutii de invatamant, asociatii profesionale, etc.
– Beneficiari indirecti ai acestei masuri vor fi: adulti cu domiciliul stabil sau cu locul de munca in teritoriul GAL, solicitanti/beneficiari de proiecte atat in domenii agricole cat si non agricole.

3. Fondurile disponibile pentru Masura 3 (Dl:M3/1C)- alocate in aceasta sesiune: 30426,00 euro.

4. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un project Masura 3: (Dl: M3/1C)- 20000 euro/proiect.
Valoarea maxima eliaibila va respecta cuantumul maxim prevazut in fisa tehnica a masurii din SDL: Masura 3 (DI:M3/1C)-20000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil: este de maxim 100%

5. Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 11.03.2019, ora 14:00. Sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala Parang din comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, judeful Gorj, de luni pana vineri intre orele: 10:00-14:00.

6. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M3/1C sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.galparang.ro.

7. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare: Sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala Parang din comuna comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A,judetul Gorj, de luni pana vineri intre orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www.galparang.ro.

8. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tiparit a masurii M3/1C

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel de Selectie RO varianta detaliata 21.01.2019 Descarca
1 Apel de Selectie RO varianta simplificata 21.01.2019 Descarca