Asociatia Grup de Actiune Locala „Parang” avand autorizatia de functionare nr. 061/05.09.2016, anunta lansarea in perioada 07 noiembrie 2017 20 decembrie 2017 a primei sesiuni, din 2017, de depunere a cererilor de finantare, pentru Masura 4 ( D1: M4/1A) „Infiintarea si dezvoltarea formelor asociative” si Masura 5 ( D1: M5/2A) „Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploatatiilor agricole”, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL selectata de catre AM-PNDR in urma sesiunii de selectie din data de 04.08.2016.

1. Data lansarii apelului de selectie: 07 noiembrie 2017.

2. Masura lansata prin apelul de selectie cu tipurile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Masura 4 ( D1: M4/1A) infiintarea si dezvoltarea formelor asociative sunt:

 • Fermieri cu statut de persoana fizica neautorizata, care detin o exploatatie agricola inregistrata intr-una din localitatile componente ale GAL- ului ( acestia trebuie sa aiba cod de exploatatie deschis in RUI APIA si/sau Registrul exploatatiilor ANSVSA).
 • Fermieri cu statut de PFA, II, AF, SRL, SRL-D, care detin o exploatatie agricola Tnregistrata Tntr-una din localitatile componente ale GAL-ului ( acestia trebuie sa aiba cod de exploatatie deschis Tn RUI APIA $i/sau Registrul exploatatiilor ANSVSA si sa aiba autorizat cel putin un cod CAEN in domeniul agricol).
 • Numarul de membri ai unui parteneriat care solicita finantare prin aceasta masura,trebuie sa fie de cel putin 5 fermieri.

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Masura 5 ( D1: M5/2A) „Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploatatiilor agricole” sunt:

 • fermieri care au drept de proprietate $i/sau drept de folosinta pentru exploatatia agricola cu o valoare standard a productiei mai mare de 4000 SO, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 • persoane de drept privat roman;
 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani Tmpliniti la data depunerii cererii de finantare;
 • sa aiba invatamantul minim de 8 ani (clase);
 • sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi/intreprinderi mici indiferent de forma de organizare economica;
 • sa nu fi beneficiat de sprijin anterior prin: Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri si/ sau 411-112 din PNDR 2007-2013; Masura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” si/ sau 411-141 care nu si-au finalizat Deciziile 2007-2013 (Decizia de finanfare se considera finalizata dupa acordarea ultimei trance de plata); Submasurile 6.1- „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri „, 6.3 -„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” de finanjare din PNDR si/ sau 19.2 din PNDR 2014-2020.

3. Fondurile disoonibile pentru masurile

 • Masura 4: ( D1: M4/1A)- alocate in aceasta sesiune: 20.000 euro;
 • Masura 5: ( D1: M5/2A)- alocate in aceasta sesiune: 259.236 euro.

4. Sumo maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un project

 • Masura 4: ( D1: M4/1A)-5.000 euro/parteneriat;
 • Masura 5; ( D1: M5/2A)-10.000 euro/proiect.

5. Data limita de orimire a proiectelor si locul unde se pot depune oroiectele: 20 decembrie 2017, ora 14:00. Sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala „Parang,/ din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, judetul Gorj, de luni pana vineri intre orele: 10:00-14:00.

6. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M4.respectiv.M5. cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.galparang.ro.

7. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suolimentare: Sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala „Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, judetul Gorj, de luni pana vineri fntre orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www.galparang.ro.

8. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata oe suoort tioarit a masurii M4.respectiv.M5.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel de Selectie RO 7 mb varianta detaliata 06.11.2017 Descarca
1 Apel de Selectie RO 861 kb varianta simplificata 06.11.2017 Descarca