Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:Măsura 1 ( Dl: M1/6B ) 01 / 06.11.2019 -16.12.2019 Data publicării: 28.10.2019 Numărul anunţului: Al / 608/ 2019

Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng”având autorizaţia de funcţionare nr. 061/05.09.2016, anunţă lansarea în perioada 06 noiembrie 2019 – 16 decembrie 2019 a sesiunii, de depunere a cererilor de finanţare, pentru Măsura 1 (Dl: M1/6B) „Dezvoltarea infrastructurii sociale”din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecţie din data de 04.08.2016.

1. Data lansării apelului de selecţie: 06 noiembrie 2019.

2. Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili:
Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 1 ( Dl: M1/6B) „Dezvoltarea infrastructurii sociale”sunt:
– Solicitanţi eligibili în cadrul măsurii Ml sunt autorităţi locale cu responsabilităţi în domeniu care pot aplica singure sau în parteneriat cu actorii sociali relevanţi (reprezentanţii societăţii civile) şi/sau furnizori de servicii sociale în condiţiile legii precum şi GAL, conform legislaţiei şi procedurilor în vigoare.

3. Fondurile disponibile pentru măsură
– Masural:( Dl: M1/6B) – alocate total pe măsură 808 000,00;
– Măsură 1:(Dl: M1/6B) – alocate în aceasta sesiune: 85 902.00 euro:

4 Suma maximă nerambursabilâ care poate fi acordată pentru un : roiect
– Măsura 1;( Dl: M1/6B)- maxim 150.000 euro/proiect.

5.Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 16 decembrie 2019, ora 14:00. Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parâng” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.

6.Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii Ml cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.galparang.ro.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel de Selectie RO 789kb varianta detaliata 28.10.2019 Descarca
1 Apel de Selectie RO 151kb varianta simplificata 28.10.2019 Descarca