Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 3 (Dl: M3/1C) – 01/31.01.2019-10.05.2019
Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 10.04.2019
Data lansării inititiale a apelului de selecţie 31.01.2019
Data limita pentru depunerea proiectelor este 10.05.2019, orele 14.00

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Parang, anunţă prelungirea apelului de selecţie pentru Măsura M3 (Dl: M3/1C) „Sprijin pentru dezvoltare competenţe de specialitate, competenţe complementare şi dezvoltare comunitară”, in perioada 11.04.2019-10.05.2019.

1. Măsura lansata prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili: Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 3 (Dl: M3/1C) „Sprijin pentru dezvoltare competenţe de specialitate, competenţe complementare şi dezvoltare comunitară” sunt:
– Beneficiari direcţi: entităţi private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi selecţie specifice măsurii, care aplică individual sau în parteneriat cu entităţi publice sau private ca de exemplu: instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale, etc.
– Beneficiari indirecţi ai acestei măsuri vor fi: adulţi cu domiciliul stabil sau cu locul de muncă în teritoriul GAL, solicitanţi/beneficiari de proiecte atât în domenii agricole cât şi non agricole.

2. Fondurile disponibile pentru Măsura 3: (Dl: M3/1C)- alocate în această sesiune: 30426,00 euro.

3. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată oentru un proiect Măsura 3: (Dl: M3/1C)- 20000 euro/proiect. Valoarea maximă eligibilă va respecta cuantumul maxim prevăzut în fisa tehnică a măsurii din SDL: Măsura 3 ( Dl: M3/1CJ-20000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil: este de maxim 100 %:

4. Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 10.05.2019, ora 14:00. Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Parang din comuna Polovragi, sat Polovragi nr293A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.

5. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii M3/1C sunt. cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.galparang.ro.

6. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Parang din comuna comuna Polovragi, sat Polovragi nr293A,judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www.galparang.ro.

7. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata oe suport tipărit a măsurii M3/1C.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Observatii Data Publicare Descarcare
3 Adresa Inaintare RO catre CDRJ – Judetul Gorj 09.04.2019 Descarca
2 Apel de Selectie Detaliat RO prelungirea apelului 01/2019 09.04.2019 Descarca
1 Apel de Selectie Simplificatie RO prelungirea apelului 01/2019 09.04.2019 Descarca