Nr. înregistrare: 15/06.01.2017

Anunţ de angajare

Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER:

Responsabil IT – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi.

Cerinţele posturilor sunt în conformitate cu Fişele Posturilor din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parâng” selectată spre finanţare de MADR.

Responsabil IT – Răspunde de crearea şi întreţinerea paginii web-site a Asociaţiei G.A.L. „Parâng” şi actualizarea permanentă a datelor şi informaţiilor de pe aceasta. Menţine în regim de bună funcţionare reţeaua de calculatoare existentă în cadrul G.A.L. şi rezolvă eventualele probleme legate de soft/hard ale acestora.

Cerinţe pentru ocuparea postului:

 • să fie absolvent de studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • experienţă de lucru necesară
 • cunoştinţe avansate de instalare, configurare şi operare a sistemelor Linux şi Windows Server;
 • cunoaşterea la nivel avansat a principiilor, arhitecturi lor şi tehnologiilor
 • utilizate în reţele de calculatoare (LAN, WAN); experienţă cu tehnologiile: VLAN, routere, VPN, PKI, SNMP, SMTP, IMAP, ldap, radius, pppoe, DNS, DHCP, WLAN, Apache, IIS, RAID;
 • experienţă în monitorizare de servere şi reţele;
 • administrarea reţelelor de calculatoare si a bazelor de date;
 • funcţionarea şi securizarea reţelelor;
 • configurarea hard şi soft a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
 • sisteme de operare WINDOWS 95, 98, 2000, XP, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, LINUX; cunoştinţe SQL.
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu/avansat;
 • să aibă absolvit un curs de specialitate în domeniul IT;
 • să deţină permis de conducere categoria B.

Constituie un avantaj:

 • deţinerea unei poziţii anterioare similare;
 • absolvent de studii superioare de specialitate sau alte specializări, cu diplomă de licenţă.

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al GAL „Parâng”;
 • Respectarea termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de către Responsabilul administrativ al GAL „Parâng”;
 • Crearea şi întreţinerea paginii web-site a G.A.L.;
 • Actualizarea informaţiilor cu privire la anunţurile de selecţie;
 • Menţinerea la zi a dosarului de evidenţă a reţelei de calculatoare (staţii de lucru, utilizatori, configurări) şi actualizarea/dezvoltarea periodică a setului de proceduri de lucru specifice pentru Strategia de Dezvoltare Locală a G.A.L.;
 • Menţine în bună funcţionare staţia de lucru: devirusări, rezolvarea diverselor probleme de soft/hard (înlocuire componente);
 • Instalare/configurare de pachete software, instalare/configurare periferice şi rezolvarea eventualelor incidente tehnice;
 • Instalarea de noi echipamente în reţea;
 • Monitorizări ale traficului Web (internet şi email-uri: total, pe useri, pe diferite destinaţii, etc.);
 • Căutarea ofertelor şi achiziţionarea echipamentelor IT;
 • Menţine relaţia cu furnizorii de servicii pentru întreţinerea copiatorului şi după caz al altor echipamente IT;
 • Menţinerea relaţiei cu furnizorul de internet în cazul apariţiei de disfuncţionalităţi ale conexiunii internet, pentru rezolvarea acestora;
 • Efectuarea activităţilor de monitorizare şi evaluare a proiectelor.
Descarca in format PDF