06iul. 2017

Nr.crt. Obiectul achiziției Capitol bugetar Tip de cheltuială Cod CPV Valoare estimată lei / euro Procedura aplicată Data estimată pentru începerea procedurii Data estimată pentru finalizarea procedurii   1 Achiziție servicii audit financiar extern (3 ani) Capitolul II Eligibilă 79212100-4 19076 lei / 4216,62 euro Achiziție directă Ianuarie 2017 Aprilie 2017 2 Achiziție servicii de […]

23iun. 2017

CAIET DE SARCINI ACHIZITIE ECHIPAMENT Server „NAS” PENTRU STOCARE SI PROTECTIE DATE CRITERIU DE ADJUDECARE: Raport calitate – pret. Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea  98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate. Prezentul caiet de sarcini face parte integrata din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe […]

23iun. 2017

SOLICITARE DE OFERTA CRITERIU UTILIZAT: Pentru atribuirea achizitiei este  „PRETUL CEL MAI SCAZUT” cu conditia respectarii conditiilor din prezentul CAIET DE SARCINI. Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea  98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate. Caietul de sarcini face parte integrata din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza […]

17mart. 2017

CAIET DE SARCINI SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA CRITERIU DE ADJUDECARE: Preţul cel mai scăzut. întocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea 98/2016 si HG 395/2016 cu completările si modificările ulterioare aprobate. Cod CPV 79342200-5 Prezentul caiet de sarcini face parte integrata din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora […]

17mart. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE:Raport calitate-pret. CAIET DE SARCINI Servicii de tipărire şi furnizare materialele de animare, promotionale, articole vestimentare si cele pentru asigurarea transparentei alocării Fondurilor Europene Acordate României în cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4, Caietul de sarcini face […]

15feb. 2017

Prezentul caiet de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire a contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmeşte propunerea tehnică şi financiară de către potenţialii ofertanţi. Pentru ca în etapa de evaluare să se respecte principiul tratamentului egal, ofertanţii trebuie să respecte cerinţele din prezentul caiet de sarcini, astfel […]

25ian. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE:Preţul cel mai scăzut. CAIET DE SARCINI Caietul de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire a contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmeşte propunerea tehnică şi financiară de către potenţialii ofertanţi. Pentru ca în etapa de evaluare să se respecte principiul tratamentului egal, ofertanţii trebuie să […]

25ian. 2017

SOLICITARE DE OFERTA: CRITERIU UTILIZAT: RAPORT CALITATE PREŢ. CAIET DE SARCINI Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru acordarea contractului de achizitie privind furnizarea unui autoturism de teren cu tractiune 4×4. Produsul trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in specificatiile tehnice care reprezinta cerinte minime obligatorii si care fac parte integrata din acest caiet de sarcini. […]

27dec. 2016

Nr.crt. Obiectul achiziţiei Capitol bugetar Tip de cheltuială Cod CPV Valoare estimată lei / euro Procedura aplicată Data estimată pentru începerea procedurii Data estimată pentru finalizarea procedurii 1 Achiziţie servicii audit financiar extern (3 ani) Capitolul II Eligibilă 79212100-4 20000 lei / 4420,87 euro Achiziţie directă Ianuarie 2017 Februarie 2017 2 Achiziţie mijloc de transport […]