Nr.crt.

 

Obiectul achiziției Capitol bugetar Tip de cheltuială Cod CPV Valoare estimată lei / euro Procedura aplicată Data estimată pentru începerea procedurii

Data estimată pentru finalizarea procedurii

1 Achiziție servicii audit financiar extern (3 ani) Capitolul II Eligibilă 79212100-4 19076  lei / 4216,62 euro Achiziție directă Ianuarie 2017 Aprilie

2017

2 Achiziție mijloc de transport (autoturism) Capitolul III

 

Eligibilă 34115200-8 67241,89 lei /

14863,37 euro

Achiziție directă Ianuarie 2017 Iunie

2017

 

 

3

 

Achiziție echipamente tip Server „NAS” pentru stocare date Capitolul III

 

Eligibilă 30233140-4 1000 lei /

221.04 euro

Achiziție directă Aprilie

2017

Iulie

2017

4

 

Achiziție materiale de birotică, papetărie și tehnică de lucru Capitolul III

 

Eligibilă 30199000-0 7279,61 lei /

1609,11 euro

Achiziție directă Ianuarie 2017 Aprilie

2017

5

 

Achiziție soft contabilitate Capitolul III

 

Eligibilă 48443000-5 4500 lei /

994,70 euro

Achiziție directă      fără avizare Ianuarie 2017 Aprilie

2017

 

 

6

 

Achiziție materiale combustibile necesare încălzirii (lemn de foc) Capitolul III

 

Eligibilă 03413000-8 6000 lei /

1326,26 euro

Achiziție directă

fără avizare

Aprilie

2017

Septembrie

2017

 

 

7

 

Achiziție bonuri valorice pentru carburanți auto Capitolul III

 

Eligibilă 22458000-5

 

10000 lei /

2210,43 euro

Achiziție directă

fără avizare

Iulie

2017

Decembrie

2017

 

 

8

 

Achiziție materiale de animare (bannere,broșuri, pliante, etc.);

materiale promoționale inclusiv personalizate cu numele GAL (agende, blocnotesuri, genți, memory stick-uri, pix-uri etc.);

corturi tip pavilion inscripționate;

articole vestimentare inscripționate cu sigla GAL;

panouri și plăcuțe informative GAL pentru asigurarea transparenței

Capitolul V

 

Eligibilă 22462000-6

35261000-1

39522530-1

14000 lei /

3094,61 euro

Achiziție directă Ianuarie 2017 Iunie

2017

 

 

9

 

Achiziție servicii de promovare și publicitate media (1 an)

 

Capitolul V Eligibilă 79342200-5

79951000-5

10000 lei /

2210,43 euro

Achiziție directă Ianuarie 2017 Iunie

2017

10 Achizitie materiale de animare(bannere, brosuri, pliante, etc.); materiale promotionale inclusiv personalizate, pentru organizare eveniment(targ anual de traditii) Capitolul VI Eligibilă 22462000-6 5000 lei / 1105,22 euro Achizitie directa Iulie

2017

Decembrie 2017
11 Achizitie servicii de restaurant si de servire a mancarii Capitolul VI Eligibilă 55300000-3 4000 lei / 884,43 euro Achizitie directa Iulie

2017

Decembrie 2017
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Descarcare
1 Programul de achiziții pentru proiectul ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” Sub Măsura 19.4 ( CF nr. C19401061011642011982) RO 212,992 bytes versiunea 1 Descarca