CRITERIU DE ADJUDECARE:Raport calitate-pret. 

CAIET DE SARCINI 

Servicii de tipărire și furnizare materialele de animare, promotionale, inclusiv personalizate pentru organizare eveniment(targ de traditii) în cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4,

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru incheierea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora operatorii economici işi vor elabora oferta.

Autoritatea contractanta considera ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii detaliate privind materialele de animare, promotionale inclusiv personalizate pentru organizare eveniment(targ de traditii) si a conceptului grafic aferent acestora ce se doresc a fi achizitionate, respectiv: banner mare, roll-up, ecusoane, pliante, diplome, blocnotesA5, memory stik, pixuri in cadrul proiectului  „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”, finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4,

Date privind procedura aplicată

Ţinând seama de prevederile Legii 98/2016 şi dispoziţiile HG nr.395/2016  privind  achizitiile si atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi de valoarea estimată a contractului Servicii de tipărire și furnizare materialele de animare, promotionale, inclusiv personalizate pentru organizare eveniment(targ de traditii), procedura de atribuire a acestui contract este achizitie directa.

Achizitia se va face prin preluarea din catalogul electronic din SEAP, sau daca aceasta nu se poate finaliza prin preluare din catalog, se va publica un anunt publicitar sau se vor transmite invitatii de participare

Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerințe minime. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime obligatorii din Caietul de sarcini.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Caiet de Sarcini RO 256 kb versiunea 1 18.10.2017 Descarca
1 Anexe 1 RO 16 kb 18.10.2017 Descarca