Achizitii

24mart. 2022

Nr. crt. Obiectul achiziției[1] Tip de cheltuială[2] Cod CPV[3] Valoare estimată (fără TVA) lei   (curs: 4.8683 lei/€)** Valoare estimată € (fără TVA) Sursa de finanțare[4] Perioada estimată pentru începerea procedurii (luna/anul) Perioada  estimată pentru finalizarea procedurii(luna/ anul) Cap. I – Cheltuieli cu personalul 1                 Cap.II – Cheltuieli […]

20dec. 2017

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare 2 Programul de achiziții pentru proiectul ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” Sub Măsura 19.4 ( CF nr. C19401061011642011982) RO 800kb 20.12.2017 1 Programul de achiziții pentru proiectul ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” Sub Măsura 19.4 ( CF nr. C19401061011642011982) […]

30oct. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE: Raport calitate – pret. Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea  98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate. Prezentul caiet de sarcini face parte integrata din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si finaciara. […]

25oct. 2017

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare 2 Programul de achiziții pentru proiectul ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” Sub Măsura 19.4 ( CF nr. C19401061011642011982) RO 800kb 25.10.2017 1 Programul de achiziții pentru proiectul ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” Sub Măsura 19.4 ( CF nr. C19401061011642011982) […]

18oct. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE:Raport calitate-pret.  CAIET DE SARCINI  Servicii de tipărire și furnizare materialele de animare, promotionale, inclusiv personalizate pentru organizare eveniment(targ de traditii) în cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4, Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de […]