SOLICITARE DE OFERTA

CRITERIU UTILIZAT: Pentru atribuirea achizitiei este  „PRETUL CEL MAI SCAZUT” cu conditia respectarii conditiilor din prezentul CAIET DE SARCINI.

Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea  98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate.

Caietul de sarcini face parte integrata din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

CAIET DE SARCINI

Achizitie Lemn de Foc

 1. Obiectul caietului de sarcini

LEMN DE FOC esenta tare.

COD CPV 03413000-8

 1. Beneficiar

Autoritatea contractanta: Asociatia Grup de Actiune Locala „PARANG”

Cod Unic de Inregistrare 31061547

COMUNA POLOVRAGI, SAT POLOVRAGI, nr 293A, JUD GORJ

TELEFON: 0253476215 0786869151.

Titlul proiectului : „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare ”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4.

 În data de 11.11.2016 a fost semnat Contractul de finanţare Subsecvent nr. C19401061011642011982, între AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE-ROMANIA  si Asociatia Grup de Actiune Locala “PARANG ” recunoscut de catre Autoritatea de Management (AM PNDR) in urma sesiunii de selectie din data de 04.08.2016

In vederea demararii pregatirilor pentru iarna 2017-2018 este necesara achizitionarea de lemene de foc esenta tare pentru incalzirea incaperilor din cadrul spatiilor(sediului) GAL „PARANG”, in acest sens fiind necesara achizitionarea de LEMN pentru FOC esenta tare.

Cantitatea necesara pentru incalzirea spatiului GAL „PARANG” este de 20 MC lemn foc esenta tare destnat incalzirii pe timp de iarna.

 1. CONDITII CARE TREBUIESC INDEPLINITE PENTRU ACEST TIP DE COMBUSTIBIL SUNT:

Lemnele de foc sa corespunda conditiilor generale prevazute in STAS-urile si normele in vigaoare cu urmatoarele precizari:

 • Lungimea sa fie cuprinsa intre 30-50 cm despicate sau rotunde.
 • Lemnul de foc sa fie de esenta tare: salcam, stejar, fag,carpen,ulm.
 • Continut maxim de apa sa fie cuprins intre 10-20%.
 • Nu se accepta livarea lemnelor cu putregai.

       4.CONDITII DE LIVRARE

Inteaga cantitate va fii livrata la sediul Asociatiei GAL „PARANG” .

Lemnele vor putea fi transportate auto pana la sediul Asociatiei GAL „PARANG”

Cheltuiala cu transportul lemnelor de foc va fii suportata de catre furnizor.

          5.CONDITII DE PLATA

Plata se va face cu OP la maxim  30 zile din momentul facturarii.

          6.TERMEN DE LIVRARE

In 15 zile de la primirea comenzii.

            7.CONDITII SPECIALE

In cazul in care lemnele de foc nu corespund din punct de vedere calitativ , furnizorul va suporta daunele cauzate fiind obligat sa preia cantitatea necorespunzatoare pe cheltuiala proprie, cantitate pe care o va inlocui imediat si gratuit in cantitate egala.

Pretul contractului de achizitie ramane ferm pe toata durata de desfasurare a contractului.

 • Oferta va fi însoţită de următoarele documente care se regasesc  in ANEXA nr1
 • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 164, 165,167 din Legea 98/20016 privind achizitiile publice.
 • Declaratie privind evitarea conflictului de interese asa cum este prevazut in Legrea 98/2016.
 • Certificat de Inregistrare(CUI) emis de ONRC- in copie semnat si stampilat de catre reprezentantul legal cu mentiunea „Conform cu originalul”.
 • Certificat constatator eliberat de ONRC-in copie semnat de ofertant pentru conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala „PARANG” din Comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, jud Gorj, sau telefonic la numarul: 0253476215 0786869151, email: gal_parang@yahoo.com

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Descarcare
 1 Caiet de Sarcini – Achizitie lemn de foc RO 483,328 bytes   Descarca
 1 Anexa nr 1 RO 16,384 bytes   Descarca