09mart. 2023

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare 2 Apel de Selectie RO 2 MB varianta detaliata 09.03.2023 1 Apel de Selectie RO 1.5 MB varianta simplificata 09.03.2023

28mart. 2022

In data de 28.03.2022 s-a publicat Ghidul solicitantului si Anexele aferente Masurii/D1: M7/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru imbunatatirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole. Click aici pentru mai multe informatii.

24mart. 2022

Nr. crt. Obiectul achiziției[1] Tip de cheltuială[2] Cod CPV[3] Valoare estimată (fără TVA) lei   (curs: 4.8683 lei/€)** Valoare estimată € (fără TVA) Sursa de finanțare[4] Perioada estimată pentru începerea procedurii (luna/anul) Perioada  estimată pentru finalizarea procedurii(luna/ anul) Cap. I – Cheltuieli cu personalul 1                 Cap.II – Cheltuieli […]