28mart. 2022

In data de 28.03.2022 s-a publicat Ghidul solicitantului si Anexele aferente Masurii/D1: M7/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru imbunatatirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole. Click aici pentru mai multe informatii.

24mart. 2022

Nr. crt. Obiectul achiziției[1] Tip de cheltuială[2] Cod CPV[3] Valoare estimată (fără TVA) lei   (curs: 4.8683 lei/€)** Valoare estimată € (fără TVA) Sursa de finanțare[4] Perioada estimată pentru începerea procedurii (luna/anul) Perioada  estimată pentru finalizarea procedurii(luna/ anul) Cap. I – Cheltuieli cu personalul 1                 Cap.II – Cheltuieli […]

07feb. 2022

Asociatia Grup de Actiune Locala “Parang” cu sediul in Comuna Polovragi , sat Polovragi, nr.293A, judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea postuilor vacante, pe perioadă determinată, în cadrul proiectului POCU/827/5/2/140835 „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in zona teritoriului GAL Parang” astfel: 2 posturi expert comisie selecţie PA Pentru a ocupa un […]

23nov. 2021

In data de 23.11.2021 s-a publicat Ghidul solicitantului si Anexele aferente Masurii /D1: M7/3A Sprijin pentru imbunatatirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole. Click aici pentru mai multe informatii.