Masura/D1: M1/6B

Denumirea măsurii: Dezvoltarea infrastructurii sociale

Tipul Masurii: Investitii

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţi cu alte masuri din SDL.

Combaterea sărăciei si excluziuni sociale necesita o abordare pe tot parcursul vieţii. Pentru copii si tineri obiectivul este de a asigura oportunitatea de dezvoltare a intregului potenţial individual, indiferent de ordinea sociala sau etnica, prin dezvoltarea abilitaţilor, cunostiintelor si experienţei necesare. Un alt obiectiv este acela de a asigura premisele pentru participare deplina la viata sociala, culturala si economica a comunităţii. Obiectivul pentru cei care au deposit varsta active este Acela ca vârstnicii sa fie apreciaţi si respectaţi, sa ramana independent sis a poata participa la toate aspectele vieţii in calitate de cetateni active, precum sis a se bucure de o calitate ridicata a vieţii intr-o comunitate sigura.

Pentru mai multe informatii:  http://galparang.ro/masurad1-m16b/