Nr.crt. Obiectul achiziţiei Capitol

bugetar

Tip de cheltuială Cod CPV Valoare estimată lei / euro Procedura

aplicată

Data

estimată

pentru

începerea

procedurii

Data

estimată

pentru

finalizarea

procedurii

1 Achiziţie servicii audit financiar extern (3 ani) Capitolul II Eligibilă 79212100-4 20000 lei / 4420,87 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Februarie

2017

2 Achiziţie servicii de consultanţă în implementarea proiectelor europene Capitolul II Eligibilă 79411000-8 11668 lei/ 2579,13 euro Achiziţie

directă

Februarie

2018

Martie 2017
3 Achiziţie mijloc de transport (autoturism) Capitolul III Eligibilă 34115200-8 67860 lei / 15000,00 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Aprilie 2017
4 Achiziţie computere portabile şi echipamente tip Server „NAS” pentru stocare date Capitolul III Eligibilă 30213100-6

30233000-1

6000 lei / 1326.26 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Aprilie 2017
5 Achiziţie materiale de birotică, papetărie şi tehnică de lucru Capitolul III Eligibilă 30199000-0 10000 lei/ 2210,43 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Martie 2017
6 Achiziţie materiale de birotică, papetărie şi tehnică de lucru Capitolul III Eligibilă 30199000-0 10000 lei/ 2210,43 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2018

Martie 2018
7 Achiziţie materiale de birotică, papetărie şi tehnică de lucru Capitolul III Eligibilă 30199000-0 10000 lei / 2210,43 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2019

Martie 2019
8 Achiziţie soft contabilitate Capitolul III Eligibilă 48443000-5 5000 lei /

1105,22 euro

Achiziţie directă fără avizare Ianuarie

2017

Februarie

2017

9 Achiziţie materiale combustibile necesare încălzirii (lemn de foc) Capitolul III Eligibilă 03413000-8 6000 lei / 1326,26 euro Achiziţie directă fără avizare Ianuarie

2017

Februarie

2017

10 Achiziţie materiale combustibile necesare încălzirii (lemn de foc) Capitolul III Eligibilă 03413000-8 6000 lei / 1326,26 euro Achiziţie directă fără avizare Ianuarie

2018

Februarie

2018

11 Achiziţie materiale combustibile necesare încălzirii (lemn de foc) Capitolul III Eligibilă 03413000-8 6000 lei / 1326,26 euro Achiziţie directă fără avizare Ianuarie

2019

Februarie

2019

12 Achiziţie bonuri valorice pentru carburanţi auto Capitolul III Eligibilă 22458000-5 10000 lei/ 2210,43 euro Achiziţie directă fără avizare Ianuarie

2017

Aprilie 2017
13 Achiziţie bonuri valorice pentru carburanţi auto Capitolul III Eligibilă 22458000-5 10000 lei/ 2210,43 euro Achiziţie directă fără avizare Ianuarie

2018

Aprilie 2018
14 Achiziţie bonuri valorice pentru carburanţi auto Capitolul III Eligibilă 22458000-5 10000 lei/ 2210,43 euro Achiziţie directă fără avizare Ianuarie

2019

Aprilie 2019
15 Achiziţie materiale de animare (bannere,broşuri, pliante, etc.);

materiale

promoţionale

inclusiv

personalizate cu numele GAL (agende,

blocnotesuri, genţi, memory stick-uri, pix-uri etc.); corturi tip pavilion inscripţionate; articole vestimentare inscripţionate cu sigla GAL; panouri şi plăcuţe informative GAL pentru asigurarea transparenţei

Capitolul V Eligibilă 22462000-6

35261000-1

39522530-1

14000 lei/ 3094,61 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Martie 2017
16 Achiziţie materiale de animare (bannere,broşuri, pliante, etc.);

materiale

promoţionale

inclusiv

personalizate cu numele GAL (agende,

blocnotesuri, genţi, memory stick-uri, pix-uri etc.); articole vestimentare inscripţionate cu sigla GAL

Capitolul V Eligibilă 22462000-6 10000 lei/ 2210,43 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2018

Martie 2018
17 Achiziţie materiale de animare (bannere,broşuri, pliante, etc.);

materiale

promoţionale

inclusiv

personalizate cu numele GAL (agende,

blocnotesuri, genţi, memory stick-uri, pix-uri etc.); articole vestimentare inscripţionate cu sigla GAL

Capitolul V Eligibilă 22462000-6 10000 lei/ 2210,43 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2019

Martie 2019
18 Achiziţie servicii de promovare şi publicitate media (1 an) Capitolul V Eligibilă 79342200-5 12000 lei/ 2652,52 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Martie 2017
19 Achiziţie servicii de promovare şi publicitate media (1 an) Capitolul V Eligibilă 79342200-5 12000 lei / 2652,52 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2018

Martie 2018
20 Achiziţie materiale de animare (bannere,broşuri, pliante, etc.);

materiale

promoţionale

inclusiv

personalizate, pentru organizare eveniment (târg anual de tradiţii)

Capitolul VI Eligibilă 22462000-6 5000 lei /

1105,22 euro

Achiziţie

directă

Ianuarie

2018

Martie 2018
21 Achiziţie materiale de animare (bannere,broşuri, pliante, etc.);

materiale

promoţionale

inclusiv

personalizate, pentru organizare eveniment (târg anual de tradiţii)

Capitolul VI Eligibilă 22462000-6 3000 lei / 663,13 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2019

Martie 2019
22 Achiziţie servicii de restaurant şi de servire a mâncării Capitolul VI Eligibilă 55300000-3 4000 lei / 884,43 euro Achiziţie

directă

Octombrie

2017

Decembrie

2017

23 Achiziţie servicii de restaurant şi de servire a mâncării Capitolul VI Eligibilă 55300000-3 4000 lei / 884,17 euro Achiziţie

directă

Octombrie

2018

Decembrie

2018

24 Achiziţie servicii de restaurant şi de servire a mâncării Capitolul VI Eligibilă 55300000-3 4358 lei / 963,31 euro Achiziţie

directă

Octombrie

2019

Decembrie

2019

Descarca in PDF