varianta consultativa

GHIDUL SOLICITANTULUI
pentru masura
“Infiintarea si dezvoltarea
formelor asociative” codul masurii – Masura /DI :M4/1A

SUBMASURA 19.2 « Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala » ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA « PARANG »

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a implementării proiectului dumneavoastră.

De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanţare, al Studiului de Fezabilitate, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor necesare.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislatiei naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet http://galparang.ro/

 

Descarca PDF

 


 

GAL PARANG ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

GAL Parang vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 9 :00 si 17 :00 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a fondurilor disponibile , dar si pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea strategiei de dezvoltare.

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene prin intermediul GAL.

Însă, nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.
De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în derularea programelor de finantare, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru soluţionarea problemelor.