Nr01/10.07.2018

ERATĂ

Privind corectarea punctajului acordat pentru Măsura M1/6B

In urma verificării de către experţii evaluatori ai CRFIR CRAIOVA, al proiectului “MODERNIZARE, REABILITARE SI DOTARE CENTRU PENTRU SERVICII SOCIALE, SATUL IGOIU, COMUNA ALUNU, JUDEŢUL VALCEA” a solicitantului COMUNA ALUNU si a NOTEI DE ATENŢIONARE transmisa de către CRFIR CRAIOVA nr 6542/06.07.2018, se constata aplicarea unui alt punctai acordat la principiul CS 2. fata de cel acordat de experţii evaluatori ai GAL justificat mai jos, in urma verificării “Crieriilor de selecţie”:

Nr crt Criteriu analizat Punctaj acordat la GAL Punctaj acordat la OJFIR
01 CS1. Principiul oferirii de servicii sociale pentru un număr cat mai mare de persoane 30 puncte 30 puncte
02 CS2. Principiul operaţiunilor integrate 20 puncte 0 puncte
03 CS3. Principiul aplicării in parteneriat 0 puncte 0 puncte
04 CS4. Principiul accelerării implementării 10 puncte 10 puncte
05 CS5. Principiul creării de noi locuri de munca 10 puncte 10 puncte
PUNCTAJ TOTAL 70 puncte 50 puncte

Conform ERATEI se va întocmi un alt RAPORT DE SELECŢIE care va fi avizat de către CDRJ si postat pe pagina de internet a GAL la adresa www.galparang.ro , după avizare.Conform prevederilor din Manualul de procedura pentru implementarea Măsurii 19.2 „Sprinjin pentru implementarea acţiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, versiunea 05”, se impune întocmirea de ERATA pentru corectarea punctajului acordat, iar proiectul in cauza isi va menţine statutul de PROIECT SELECTAT.

RAPORT de SELECTIE: http://galparang.ro/rapoarte-de-selectie/