Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 1 ( Dl: M1/6B) 03/14.09.2018
Numărul anunţului: A3 /582/ 2018

Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng” având autorizaţia de funcţionare nr. 061/05.09.2016, anunţă lansarea în perioada 25 septembrie 2018 – 25 octombrie 2018 a celei de-a treia sesiune, de depunere a cererilor de finanţare, pentru Măsura 1 ( Dl: M1/6B) „Dezvoltarea infrastructurii sociale” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecţie din data de 04.08.2016.

1. Data lansării apelului de selecţie: 25 septembrie 2018.

2. Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 1 ( Dl: M1/6B) „Dezvoltarea infrastructurii sociale” sunt:
Solicitanţi eligibili în cadrul măsurii Ml sunt autorităţi locale cu responsabilităţi în domeniu care pot aplica singure sau în parteneriat cu actorii sociali relevanţi (reprezentanţii societăţii civile) şi/sau furnizori de servicii sociale în condiţiile legii precum şi GAL, conform legislaţiei şi procedurilor în vigoare.

3. Fondurile disponibile pentru măsură
………………………………Măsura 1: (Dl: M1/6B)- alocate în aceasta sesiune: 211598 euro;

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
………………………………Măsura 1:( Dl: M1/6B)- maxim 150.000 euro/proiect.

5. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 25 octombrie 2018, ora 14:00. Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parâng” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.

6. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii M1 cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.galparang.ro

7. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parâng” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www.galparang.ro.

8. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliată pe suport tipărit a măsurii M1

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Valabilitate Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel de Selectie RO 25 septembrie 2018 – 25 octombrie 2018 varianta detaliata 14.09.2018 Descarca
1 Apel de Selectie RO 25 septembrie 2018 – 25 octombrie 2018 varianta simplificata 14.09.2018 Descarca