PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020
– program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală –
EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE

Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 1 ( Dl: M1/6B)-01/17 31.08.2017
Data publicării: 19.06.2017 | Numărul anunţului: Al / 256 / 2017

Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng” având autorizaţia de funcţionare nr. 061/05.09.2016, anunţă lansarea în perioada 19 iunie 2017 – 31 august 2017, a primei sesiuni din 2017 de depunere a cererilor de finanţare, pentru Măsura 1 ( Dl: M1/6B) „Dezvoltarea infrastructurii sociale” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDRîn urma sesiunii de selecţie din data de 04.08.2016.

  1. Data lansării apelului de selecţie: 19 iunie 201
  2. Dota limită de depunere a proiectelor: 31 august 2017, ora 16:00.
  3. Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parâng” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 09:00-16:00.
  4. Fondul disponibil – alocat în această sesiune: 808.000 euro;

Suma maximă nerambursabilâ care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 150.000 euro/proiect;

Valoarea maximă eligibilă va respecta cuantumul maxim prevăzut în fisa tehnică a măsurii din SDL: 150.000 euro/proiect;

 

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Descarcare
 1 Apel de Selectia Masura/
D1:M1/6B
RO 3,323,767 bytes  Al/256/2017 Descarca

Prezentare/Documente Masura/D1: M1/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale