Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 11 ( Dl:M11/3A)-01/30.09.2019 — 11.11.2019
Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 30.09.2019
Data lansării iniţiale a apelului de selecţie 29.05.2019
Data limita pentru depunerea proiectelor 11.11.2019 orele 14.00:

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Parang anunţă prelungirea apelului de selecţie pentru măsură M11/3A „Investiţii în unităţi de depozitare şi procesare a produselor agricole în scopul valorificării superioare a producţiei din exploataţiile agricole” în perioada 30.09.2019 -11.11.2019.

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 11 ( Dl: M11/3A) „Investiţii în unităţi de depozitare şi procesare a produselor agricole în scopul valorificării superioare a producţiei din exploataţiile agricole ” sunt:

Beneficiari direcţi: Un parteneriat format din cel puţin doua entitati. Acordul de parteneriat trebuie sa fie încheiat pe o perioadă cel puţin egală cu perioada pentru care se acordă finanţarea.

Beneficiari indirecţi ai acestei măsuri vor fi fermierii care au exploataţii agricole deschise în teritoriul GAL.

1. Fondurile disponibile pentru Măsura 11 ( Dl: Ml 1/3A)- alocate în aceasta sesiune: 156.028,00 euro.

2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Măsura 11 ( Dl: M11/3A) -156.028,00 euro/proiect.
Valoarea maximă eligibilă va respecta cuantumul maxim prevăzut în fisa tehnică a măsurii din SDL: Măsura 11 (Dl:M11/3A)-156.028,00 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil: Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Intensitatea sprijinului se calculează în funcţie de categoria în care se încadrează cheltuielile eligibile prevăzute în proiect conform Anexei II – Sume şi rate de sprijin la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările şi completările ulterioare. în cazul în care beneficiarii direcţi ai măsurii se vor înscrie în categoria întreprinderilor aşa cum sunt acestea definite in cadrul Reg. UE 1407/2013 sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. UE 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis şi nu va depăşi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

3. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 11.11.2019, ora 14:00. Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Parang din comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.

4. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii M11/3 A sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.galparang.ro.

5. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Parang din comuna comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A,judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www.galparang.ro.

6. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tipărit a măsurii M11/3A.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel de Selectie RO 997 kb varianta detaliata 30.09.2019 Descarca
1 Apel de Selectie RO 158 kb varianta simplificata 30.09.2019 Descarca