Masura/D1: M5/2A

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploatatiilor agricole

Tipul Masurii: Sprijin Forfetar

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

Pentru mai multe informatii: http://galparang.ro/masurad1-m52a/