Numărul de referintă al sesiunii cererii de proiecte: Masura 6 ( DI: M6/6A) -01 / 07.11.2018
Data publicării: 07.11.2018 | Numărul anunţului: Al /682/ 2018

Asociatia Grup de Actiune Locală „Parang” având autorizaţia de funcţionare nr. 061/05.09.2016, anunţă lansarea în perioada 15.11.2018 — 14.12.2018 a sesiunii, de depunere a cererilor de finanţare, pentru Măsura 6 ( D1: M6/6A) „Sprijin pentru dezvoltare şi infiinţare activităţi non­agricole”, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecţie din data de 04.08.2016.

 1. Data lansărli apelului de selectie: 15.11.2018
 2. Măsura lansată prin apelul de selectie — cu tipurile de beneficiari eliaibiii:

Tipurile de beneficiari eligibill care pot aplica pentru Măsura 6 ( DI: M6/6A) „Sprijin pentru dezvoitare şi înfiinţare activităţi non­agricole” sunt:

 • să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • sa fie înregistraţi (să aibă sediul social sau cel puţin un punct de lucru unde să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect, în teritoriul Gal) şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL;
 • să fie înregistraţi şi autorizaţi în conformitate cu legislaţia naţională specifică (OUG 44/2008, Legea 31/1990, OUG 6/2011, Legea 15/1990);
 • să aibă capital 100% privat;
 • să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului;
 • să dovedească că deţin competenţe de specialitate în domeniul proiectului sau să se angajeze ca vor deţine astfel de competenţe anterior ultimei cereri de plată.
 • să acţioneze în nume propriu;
 1. Fondurile disponibile pentru Măsura ( DI: M6/6A)- olocate in oceastă sesiune: 345 904,00 euro.
 2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Măsura ( DI: M6/6A)- 100.000 euro/proiect. [….]
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Valabilitate Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel de Selectie RO varianta detaliata 07.11.2018 Descarca
1 Apel de Selectie RO varianta simplificata 07.11.2018 Descarca