Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Masura 2 ( DI: M2/6B) -01 / / 13.05.2019 – 17.07.2019
Data publicării: 03.05.2019
Numărul anunțului: A1 /203/ 2019

Asociația Grup de Acțiune Locală Parangavând autorizația de funcționare nr. 061/05.09.2016, anunță lansarea în perioada 13.05.2019 – 17.07.2019 a sesiunii, de depunere a cererilor de finanțare, pentru Măsura M2 ( DI: M2/6B) “Sprijin pentru actiuni de desegregare si incluziune sociala”, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecție din data de 04.08.2016.

  1. Data lansării apelului de selecție: 05.2019
  2. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura M2 ( DI: M2/6B) “Sprijin pentru actiuni de desegregare si incluziune sociala” sunt:

Beneficiari direcți: persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial care au ca obiect de activitate protejarea intereselor comunitatii rome si/sau propun masuri care aduc beneficii comunitatii rome (inclusiv GAL), precum si Crucea Rosie Romana si structurile sale cu personalitate juridica.

Beneficiari indirecti ai acestei masuri vor fi reprezentantii grupului tinta constituit din cetateni de etnie roma din urmatoarele categorii: copiii care traiesc in comunitatea marginalizata vizata, tineri si adulti, persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copiii fara CNP)

  1. Fondurile disponibile pentru Măsura 2: ( DI: M2/6B) – alocate în această sesiune: 20 000,00
  2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Măsura 2: ( DI: M2/6B)- 15 000 euro/proiect. Valoarea maximă eligibilă va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL: Măsura 2 ( DI: M2/6B) -15 000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil: este de maxim 100 % ;
  3. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 07.2019, ora 14:00. Sediul Asociației Grup de Acțiune Locală Parang din comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.
  4. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M2/6B sunt, cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului galparang.ro.
  5. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Sediul Asociației Grup de Acțiune Locală Parang din comuna comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: galparang.ro.
  6. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tiparit a masurii M2/6B.
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel de Selectie RO 2 MB varianta detaliata 03.05.2019 Descarca
1 Apel de Selectie RO 1.5 MB varianta simplificata 03.05.2019 Descarca