ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE NR 01/2019
aferent măsurii M11/3A,,Investiţii în unităţi de depozitare şi procesare a produselor agricole in scopul valorificarii superioare a producţiei din exploataţiiie agricole”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 11 ( Dl: M11/3A) -01 / 29.05.2019 — 31.07.2019
Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 09.07.2019
Data lansării iniţiale a apelului de selecţie 29.05.2019
Data limita pentru depunerea proiectelor 31.07.2019 orele 14.00;

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Parang anunţă prelungirea apelului de selecţie pentru măsură M11/3A „Investiţii în unităţi de depozitare şi procesare a produselor agricole în scopul valorificării superioare a producţiei din exploataţiiie agricole” în perioada 09.07.2019 – 31.07.2019.

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 11 ( Dl: M11/3A) „Investiţii în unităţi de depozitare şi procesare a produselor agricole în scopul valorificării superioare a producţiei din exploataţiiie agricole ” sunt:

Beneficiari direcţi: Un parteneriat format din cel puţin doua entitati. Acordul de parteneriat trebuie sa fie încheiat pe o perioadă cel puţin egală cu perioada pentru care se acordă finanţarea;

Beneficiari indirecţi ai acestei măsuri vor fi fermierii care au exploataţii agricole deschise în teritoriul GAL.

1. Fondurile disponibile pentru Măsura 11 ( Dl: M11/3A)- alocate în aceasta sesiune: 156.028,00 euro.

2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Măsura 11 ( Dl: M11/3A) -156.028,00 euro/proiect.

Valoarea maxima eligibila va respecta cuantumul maxim prevazut in fisa tehnica a masurii din SDL: Măsura 11 ( Dl: M11/3A) -156.028,00 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil: Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Intensitatea sprijinului se calculează în funcţie de categoria în care se încadrează cheltuielile eligibile prevăzute în proiect conform Anexei II – Sume şi rate de sprijin la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările şi completările ulterioare.
In cazul în care beneficiarii direcţi ai măsurii se vor înscrie în categoria întreprinderilor aşa cum sunt acestea definite in cadrul Reg. UE 1407/2013 sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. UE 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis şi nu va depăşi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

3. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 31.07.2019, ora 14:00. Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Parang din comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.

4. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii M3/1C sunt, cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.galparang.ro.

5. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Parang din comuna comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A,judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www.galparang.ro.

6. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tiparit a măsurii M11/3A.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel de Selectie RO 825 kb varianta detaliata 09.07.2019 Descarca
1 Apel de Selectie RO 144 kb varianta simplificata 09.07.2019 Descarca