ANSAMBLUL FOLCLORIC ”NEDEIA” AL CASEI DE CULTURA NOVACI
Ansamblu folcloric emblemă a folclorului păstoresc zonal, a primit denumirea de ”Nedeia” în anul 1977, fiind, de fapt, continuatorul unei formații de fluierași și băcițe care, la începutul anilor 1960, reunea novăcenii talentați și pricepuți la dans popular, meșteri ai cântatului la fluier și din gură, iubitori ai obiceiurilor populare vechi păstrate și promovate prin punerea în scenă (grup activ).