Strategia de dezvoltare – versiunea 1

Data Publicarii: 18 Septembrie 2017

 

Nota AM-PNDR de aprobare modificare SDL GAL Parang
Anexa 1 – Modificare SDL GAL Parang complexa

00. Opis
01. Cuprins
02. Introducere
03. Capitolul I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite – analiza diagnostic
04. Capitolul II: Componenta parteneriatului
05. Capitolul III: Analiza SWOT
06. Capitolul IV: Obiective,prioritati si domenii de interventie
07. Capitolul V: Fisele Masurilor
………………………– Masura 1/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale
………………………– Masura 2/6B Sprijin pentru acţiuni de desegregare si incluziune sociala
………………………– Masura 3/1C Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente complementare si…
………………………– Masura 4/1A înfiinţarea si dezvoltarea formelor asociative
………………………– Masura 5/2A Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploatatiilor agricole
………………………– Masura 6/6A Sprijin pentru dezvoltarea si înfiinţare activitati non-agricole
………………………– Masura 7/3A Sprijin pentru imbunatatirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul…
………………………– Masura 8/6B Sa cunoaştem, sa conservam si sa protejam satul tradiţional
………………………– Masura 9/4A Sprijin pentru acţiuni tematice montane si protejarea mediului
………………………– Masura 10/5C Facilitarea utilizării surselor regenerabile de energie in scopul bioeconomiei
08. Capitolul VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante
09. Capitolul VII: Descrierea planului de actiune
10. Capitolul VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei GAL Parang
11. Capitolul IX: Organizarea viitorului GAL Parang – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei
12. Capitolul X: Planul de finantare al strategiei – GAL Parang
13. Capitolul XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL a teritorului GAL Parang
14. Capitolul XII: Descriere mecanisme
15. Anexa 1: Acord de parteneriat + HC/alte documente justificative*
16. Anexa 2: Fisa de prezentare a teritoriului
17. Anexa 3: Componenta parteneriatului
18. Anexa 4: Plan de finanţare
19. Anexa 5: Harta administrativa si geografica a teritoiului
20. Anexa 6: Documente justificative privind animarea
21. Anexa 7: Documente justificative ale membrilor parteneriatului*
22. Anexa 8: Atribuţiile corespunzătoare fiecare funcţii din cadrul echipei de implementare a SDL
…………………– Animator
…………………– Expert tehnic
…………………– IT
…………………– Jurist
…………………– Manager
…………………– Responsabil financiar
…………………– Responsabil relatii publice
…………………– Secretar

* Anexa 1 si Anexa 7 vor fii transmise in urma unei solicitarii venite pe adresa gal_parang@yahoo.com