Nr. crt. Obiectul achiziției[1] Tip de cheltuială[2] Cod CPV[3] Valoare estimată (fără TVA) lei   (curs: 4.8683 lei/€)** Valoare estimată € (fără TVA) Sursa de finanțare[4] Perioada estimată pentru începerea procedurii (luna/anul) Perioada  estimată pentru finalizarea procedurii(luna/ anul)
Cap. I – Cheltuieli cu personalul
1                
Cap.II – Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiză legată de  implementarea  SDL  și audit
1 Audit financiar (2 ani) Servicii 79212100-4 8 700,00 1787,07 PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 Aprilie  2022 Decembrie 2022
n                
Cap. III – Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționare GAL
1 Materiale de birotica papetarie Produse  30192700-8 4 000,00 821,64 PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 Mai  2022 Noiembrie  2023
2 Achizitie de asigurare auto RCA si CASCO (Anul I de implementare) Servicii 66514110-0 5 000,00 1027,05 PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 Octombrie 2022 Decembrie 2023
3 Achizitie de asigurare auto RCA si CASCO (Anul II de implementare) Servicii 66514110-0 5 000,00 1027,05 PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 Octombrie 2023 Decembrie 2023
4 *Reavizare achizitie de asigurare RCA si CASCO (aferenta CF nr 2 de implementare) Servicii 66514110-0 3 500,00 PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 Mai 2022 Decembrie 2022
n                
Cap. IV – Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea  de  competențe privind implementarea SDL
1                
Cap. V – Cheltuieli pentru animare
1 Servicii de publicitate mass-media Servicii 79341100-7 2 800,00 575,15 PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 Aprilie 2022 Noiembrie 2023
2 Servicii de actualizare si mentenanta web site GAL Servicii 72540000-2 3 700,00 760,02 PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 Mai 2022 Noiembrie 2023
n                
Cap. VI – Cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente prin care se promovează teritoriul acoperit de GAL
1                
TOTAL GENERAL     32 700,00 lei 5 997,98 euro      

 

Descarca document