Denumirea măsurii: Investiții în unități de depozitare și procesare a produselor agricole în scopul valorificării superioare a producției din exploatațiile agricole

Scopul selectării acestei măsuri în cadrul SDL

Scopul selectării acestei măsuri în cadrul SDL este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploatațiilor agricole print-o mai bună organizare și creare de premise pentru o valorificare a producției superioară . Justificarea intervenției rezidă din nevoia de sprijinire a acelor fermieri care dețin exploatații agricole în microregiunea studiată în scopul creșterii viabilității fermelor și a competitivității acelor tipuri de agricultură pentru care s-a constatat interes din partea membrilor comunității locale și în acord cu cererea de materie primă pentru unitățile de procesare din teritoriul GAL (existente sau propuse a se înființa în urma implementării prezentei Strategii). În urma analizei diagnostic a teritoriului s-a constatat că fermele au dimensiuni în general mici și că este nevoie de o măsură care să asigure dezvoltarea acestui sector prin organizarea în forme asociative care să permită o valorificare și promovare superioară în coroborare cu creșterea calificării capitalului uman angajat în acest sector și prin dotarea și modernizarea fermelor (acestea din urmă fiind acoperite de măsurile M3 – “Sprijin pentru dezvoltare competențe de specialitate, competențe complementare și dezvoltare comunitară”, M5 – “Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploatațiilor agricole”). Prin măsura propusă se urmărește orientarea către piață a unui număr cât mai mare de fermieri, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile a teritoriului studiat. Una dintre problemele majore ale fermierilor din zonă fiind valorificarea producției, fie datorită faptului că o cantitate mică de produs nu generează o oportunitate de desfacere către retaileri și unități de procesare, fie faptului că în lipsa constituirii într-o formă juridică care să permită comercializarea producției în baza unor documente fiscale fermierii nu reprezintă o variantă de aprovizionare pentru mulți agenți economici.
Prin constituirea într-o formă asociativă de tip cooperativă agricolă membri – fermieri își sporesc posibilitățile de finanțare pentru proiecte finanțate prin programe naționale și europene, care să acopere nevoi de echipare cu utilaje agricole performante.
Cooperativele agricole contribuie la dezvoltarea rurală prin crearea de noi locuri demuncă și angajarea tinerilor într-o formă de activitate organizată.

Pentru mai multe informatii accesati linkul urmator: http://galparang.ro/masura-d1-m11-3a/