Anunturi si Noutati

14sept. 2018

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 1 ( Dl: M1/6B) 03/14.09.2018 Numărul anunţului: A3 /582/ 2018 Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng” având autorizaţia de funcţionare nr. 061/05.09.2016, anunţă lansarea în perioada 25 septembrie 2018 – 25 octombrie 2018 a celei de-a treia sesiune, de depunere a cererilor de finanţare, pentru Măsura […]

12iul. 2018

Nr01/10.07.2018 ERATĂ Privind corectarea punctajului acordat pentru Măsura M1/6B In urma verificării de către experţii evaluatori ai CRFIR CRAIOVA, al proiectului “MODERNIZARE, REABILITARE SI DOTARE CENTRU PENTRU SERVICII SOCIALE, SATUL IGOIU, COMUNA ALUNU, JUDEŢUL VALCEA” a solicitantului COMUNA ALUNU si a NOTEI DE ATENŢIONARE transmisa de către CRFIR CRAIOVA nr 6542/06.07.2018, se constata aplicarea unui […]

20iun. 2018

Denumirea măsurii: Sprijin pentru imbunatatirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole Tipul masurii: investitii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL. […]