Anunturi si Noutati

21ian. 2019

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente complementare si dezvoltare comunitara Tipul Masurii: Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL In urma analizei diagnistic a teritoriului s-a constatat […]

21nov. 2018

Ca urmare a verificării interne a pagini de internet a GAL Parang – www.galparang.ro, s-a constatat o eroare de tehnoredactare asupra Fisa Măsurii M7/3A „Sprijin pentru îmbunătăţirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole” , in secţiunea 1- Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie […]

08nov. 2018

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea si înfiinţare activitati non-agricole Tipul Masurii: Investitii si Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL. Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea […]

30oct. 2018

Publicare Raport de selectie si Nota privind raportul de evaluare – Masura M7/3A – Sprijin pentru imbunatatirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole. Pentru vizualizare calendar click http://galparang.ro/rapoarte-de-selectie/

16oct. 2018

Publicare Raport de selectie final Raport de selectie Masura M7/3A – Sprijin pentru imbunatatirea competitivitatii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrarii si marketingul produselor agricole si pomicole. Pentru vizualizare calendar click http://galparang.ro/rapoarte-de-selectie/

10oct. 2018

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității. Scopul prezentei proceduri îl reprezintă asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse în […]