Anunturi si Noutati

21mai 2019

Denumirea măsurii: Investiții în unități de depozitare și procesare a produselor agricole în scopul valorificării superioare a producției din exploatațiile agricole Scopul selectării acestei măsuri în cadrul SDL Scopul selectării acestei măsuri în cadrul SDL este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploatațiilor agricole print-o mai bună organizare și creare de premise pentru o valorificare a […]

03mai 2019

Masura/D1: M2/6B Denumirea măsurii: Sprijin pentru acţiuni de desegregare si incluziune sociala Tipul Masurii: Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţi cu alte masuri din SDL. Pentru maimulte informatii accesati linkul urmator: http://galparang.ro/masurad1-m26b/

03mai 2019

Masura/D1: M4/1A Denumirea măsurii: înfiinţarea si dezvoltarea formelor asociative Tipul Masurii: Sprijin Forfetar Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL. Pentru mai multe informatii accesati linkul urmator: http://galparang.ro/masurad1-m41a/