Anunturi si Noutati

03mai 2019

Masura/D1: M4/1A Denumirea măsurii: înfiinţarea si dezvoltarea formelor asociative Tipul Masurii: Sprijin Forfetar Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL. Pentru mai multe informatii accesati linkul urmator: http://galparang.ro/masurad1-m41a/

21ian. 2019

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente complementare si dezvoltare comunitara Tipul Masurii: Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL In urma analizei diagnistic a teritoriului s-a constatat […]