CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE ECHIPAMENT Server „NAS” PENTRU STOCARE SI PROTECTIE DATE

CRITERIU DE ADJUDECARE: Raport calitate – pret.

Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea  98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrata din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si finaciara.

Prezentul Caiet de Sarcini precum si documentatia poate fi descarcata sau consultata de pe pagina de internet http://galparang.ro sau la cerere se poate transmite prin email.

INTRODUCERE

1.Denumirea autoritatii contractante : Asociatia  Grup de Actiune Locala “PARANG”

Cod unic de inregistrare 31061547.

Adresa: Comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, ,Jud  Gorj.

Telefon: 0523476215, 0786869151, e-mil gal_parang@yahoo.com și site: http://galparang.ro

       2.INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului : „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare ”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4.

În data de 11.11.2016 a fost semnat Contractul de finanţare Subsecvent nr. C19401061011642011982, între AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE-ROMANIA  si Asociatia Grup de Actiune Locala “PARANG ” recunoscut de catre Autoritatea de Management (AM PNDR) in urma sesiunii de selectie din data de 04.08.2016

       3.Achizitie:

Denumire echipament: Sistem de Stocare cu acces direct ( SERVER “NAS” )

Cod CPV 30233140-4

Procesor Dual-Core 1000 sau superior
Memorie RAM DDR 3 – 512 sau superior
Numar HDD compatibile 2 sau mai mare
HDD Inclus DA 1 TB sau superior
Garantie Minimum 24 luni

Cantitate – 1 bucata.

Valoare indicativa 1000/buc X 1 = 1000 lei FARA TVA – pret maximal.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala „PARANG” din Comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, jud Gorj, sau telefonic la numarul 0253476215, 0786869151, email: gal_parang@yahoo.com, persoana contact Dogaru Constantin.

  • Oferta va fi însoţită de următoarele documente care se regasesc  in ANEXA nr1
  • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 164, 165,167 din Legea 98/20016 privind achizitiile publice.
  • Declaratie privind evitarea conflictului de interese asa cum este prevazut in Legrea 98/2016.
  • Certificat de Inregistrare(CUI) emis de ONRC- in copie semnat si stampilat de catre reprezentantul legal cu mentiunea „Conform cu originalul”.

4.Certificat constatator eliberat de ONRC-in copie semnat de ofertant pentru conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Descarcare
 1 Caiet de sarcini achizitie echipament server „nas” pentru stocare si protectie date RO 573,440 bytes   Descarca
2 Anexa 1 RO 16,384 bytes   Descarca