Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Anunţ privind prelungirea Apelului de selecţie nr 03/2019 aferent Măsurii M4/1A „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:Măsura 4 ( Dl: M4/1A) -03/28.10.2019 -11.11.2019
Data publicării a anunţului de prelungire a apelului de selecţie: 28.10.2019
Data lansării a apelului de selecţie 26.09.2019
Data limita pentru depunerea proiectelor 11.11.2019, orele 14.00

Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parang” anunţa prelungirea apelului de selecţie pentru Măsura 4 ( Dl: M4/1A) „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative”, in perioada 28.10.2019 -11.11.2019.

1.Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili:
Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 4 ( Dl: M4/1A) „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative” sunt:
– Fermieri cu statut de persoană fizică neautorizată, care deţin o exploataţie agricolă înregistrată într-una din localităţile componente ale GAL- ului ( aceştia trebuie să aibă cod de exploataţie deschis în RUI APIA şi/sau Registrul exploataţiilor ANSVSA). Fermieri cu statut de PFA, II, AF, SRL, SRL-D, care deţin o exploataţie agricolă înregistrată într-una din localităţile componente ale GAL-ului ( aceştia trebuie să aibă cod de exploataţie deschis în RUI APIA şi/sau Registrul exploataţiilor ANSVSA şisă aibă autorizat cel puţin un cod CAEN în domeniul agricol).
– Numărul de membri ai unui parteneriat care solicită finanţare prin această măsură,trebuie să fie de cel puţin 5 fermieri.
Suma totala alocata a Măsurii M4/1A este de 15 000,00 euro;

2. Fondurile disponibile centru Măsura 4: (Dl: M4/1A)- alocate în această sesiune: 5 000,00 euro:

3. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 5.000 euro/parteneriat;

4. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 11.11.2019, ora 14:00. Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi nr.293A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.

ATENŢIEI Depunerea proiectului se va face de către solicitant/beneficiar, iar daca la depunerea proiectului nu se prezintă solicitantul/beneficiarul acesta va avea asupra lui imputernicire in vederea depunerii proiectului la GAL. Depunerea se va face in intervalul orar de lucru cu publicul de luni pana vineri respectiv intre orele 10.00 – 14.00, interval orar specificat pe site-ul GAL, in Ghidul Solicitantului si in Apelul de lansare a Măsurii.

5. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii M4, cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.galparang.ro.

6. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www.galparang.ro.

7. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tipărit a măsurii M4.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel de Selectie RO 789kb varianta detaliata 28.10.2019 Descarca
1 Apel de Selectie RO 151kb varianta simplificata 28.10.2019 Descarca