Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 3 ( Dl: M3/1C) -01 / 31.01.2019 – 28.06.2019
Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 10.05.2019
Data lansării inititiale a apelului de selecţie 31.01.2019
Data limita pentru depunerea proiectelor este 28.06.2019, orele 14.00

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Parang, anunţă prelungirea apelului de selecţie pentru Măsura M3 ( Dl: M3/1C) „Sprijin pentru dezvoltare competenţe de specialitate, competenţe complementare şi dezvoltare comunitară”, in perioada 10.05.2019 – 28.06.2019.

1. Măsura lansata prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili:
Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 3 ( Dl: M3/1C) „Sprijin pentru dezvoltare competenţe de specialitate, competenţe complementare şi dezvoltare comunitară” sunt:
Beneficiari direcţi: entităţi private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi selecţie specifice măsurii, care aplică individual sau în parteneriat cu entităţi publice sau private ca de exemplu: instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale, etc.
Beneficiari indirecţi ai acestei măsuri vor fi: adulţi cu domiciliul stabil sau cu locul de muncă în teritoriul GAL, solicitanţi/beneficiari de proiecte atât în domenii agricole cât şi non agricole.

2. Fondurile disponibile pentru Măsura 3: ( Dl: M3/1C)- alocate în această sesiune: 30426,00 euro.

3. Valoarea maximă eligibilă va respecta cuantumul maxim prevăzut în fisa tehnică a măsurii din SDL: Măsura 3 ( Dl: M3/1C)-20000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil: este de maxim 100 %;

4. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 28.06.2019, ora 14:00. Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Pa rang din comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.

5. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii M3/1C sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAi-ului www. gal pa rana, ro.

6. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Parang din comuna comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A,judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www. gal pa rana, ro.

7. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata oe suport tipărit a măsurii M3/1C.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
3 Apel Inaintare RO 275 KB catre CDRJ-Judetul Gorj 10.05.2019 Descarca
2 Apel de Selectie RO 5 MB varianta detaliata 10.05.2019 Descarca
1 Apel de Selectie RO 714 KB varianta simplificata 10.05.2019 Descarca